Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest państwową osobą prawną, powołaną z mocy ustawy, nadzorowaną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Celem naszej działalności jest inicjowanie i wspieranie działań podejmowanych w Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich.

Realizujemy je m.in. poprzez:

  • badania naukowe,
  • prowadzenie działalności wydawniczej,
  • upowszechnianie w społeczeństwach polskim i rosyjskim wiedzy o stosunkach polsko-rosyjskich, historii, kulturze i dziedzictwie obu narodów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, Federacji Rosyjskiej oraz innych krajów,
  • prowadzenie i wspieranie działalności edukacyjnej w Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej,
  • organizowanie konferencji, sympozjów, wykładów, debat, seminariów i dyskusji
  • utrzymywanie kontaktów z ośrodkami akademickimi, eksperckimi, naukowymi, kulturalnymi i politycznymi w Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej,
  • dofinansowywanie przedsięwzięć podejmowanych na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich,
  • inicjowanie i wspieranie polsko-rosyjskiej wymiany młodzieży i studentów,

  • organizowanie i wspieranie polsko-rosyjskiej współpracy między środowiskami naukowo-eksperckimi, ośrodkami akademickimi, organizacjami pozarządowymi, jednostkami samorządu terytorialnego oraz organizacjami samorządu zawodowego i gospodarczego z Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej,
  • oraz współpraca z Fundacją "Centrum Rosyjsko-Polskiego Dialogu i Porozumienia", której celem jest podejmowanie działań na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach rosyjsko-polskich.

Centrum to zespół 15 aktywnych i zaangażowanych osób. Dzięki swojemu wieloletniemu doświadczeniu i pasji potrafimy zmobilizować siebie i innych do tworzenia nowych inicjatyw, które pomagają w prowadzeniu dialogu między polskim i rosyjskim społeczeństwem.  

Sprawozdania z działalności Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia:

Sprawozdanie z działalności Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia za rok 2012

Sprawozdanie z działalności Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia za rok 2013

Sprawozdanie z działalności Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia za rok 2014

Sprawozdanie z działalności Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia za rok 2015

Sprawozdanie z działalności Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia za rok 2016

Sprawozdanie z działalności Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia za rok 2017

Akty prawne:

Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia

Logotyp

Logotyp w polskiej wersji językowej

Logotyp w rosyjskiej wersji językowej

Logotyp w angielskiej wersji językowej

Zasady stosowania logotypu

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych plikach cookie można znaleźć tutaj. Tak, akceptuję Nie, chcę dowiedzieć się więcej