Zbrodnia Katyńska

11April

Międzynarodowa konferencja w 75. rocznicę opublikowania przez Niemcy informacji o odkryciu masowych grobów oficerów Wojska Polskiego. Więcej.

Archive

This website uses cookies. For more information on cookies please see our privacy policy and cookies notice. Yes, I agree. No, I want to find out more