III edycja szkoły przekładu dla początkujących tłumaczy literatury z języka rosyjskiego na język polski

Dzięki nam poczatkujący tłumacze poznali cały cykl pracy tłumacza: od rozeznania się w rynku wydawniczym i wyboru materiału do tłumaczenia, poprzez analizę tekstu literackiego, redakcję własnego przekładu, po aspekty prawne pracy tłumacza, pozyskanie dofinansowań i kontakt z wydawnictwem. Zdobytą wiedzę od razu wykorzystali w praktyce – podczas zajęć pracowwali nad przekładem tekstów współczesnych rosyjskich pisarzy, dotychczas nie wydawanych w Polsce, które zostaną opublikowane przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w postaci książki.

fot. Marek Gorczyński

This website uses cookies. For more information on cookies please see our privacy policy and cookies notice. Yes, I agree. No, I want to find out more