Słowa na słowa. Polsko-rosyjska szkoła przekładu

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia organizuje szkołę przekładu dla początkujących tłumaczy literatury z języka rosyjskiego na język polski. 

Czekamy na Wasze zgłoszenia do III edycji do 22 września 2019

Dzięki naszym warsztatom uczestnicy mogą zapoznać się z całym cyklem pracy tłumacza: od poszukiwania tekstu do tłumaczenia i źródeł finansowania swojej pracy, poprzez analizę i redakcję własnego przekładu, po aspekty prawne pracy tłumacza i kontakt z wydawnictwem. Nowo zdobytą wiedzę teoretyczną mogą od razu wykorzystać w praktyce.

Efektem pracy uczestników szkoły będzie przetłumaczenie i wydanie zbioru opowiadań współczesnego rosyjskiego pisarza.

Warsztaty obejmują 9 dwudniowych spotkań. Każdy zjazd podzielony jest na dwie części: wykłady mistrzów, doświadczonych tłumaczy, redaktorów, wydawców i ekspertów z Polski z Rosji oraz praca warsztatowa nad tłumaczonymi tekstami.

Poznaj opinie uczestników szkoły!

This website uses cookies. For more information on cookies please see our privacy policy and cookies notice. Yes, I agree. No, I want to find out more