Polska i Litwa kontra Moskwa. Orsza 1514, MÓWIĄ WIEKI NR 9/2014

Numer jest poświęcony bitwie pod Orszą, której 500. rocznica przypadła w 2014 roku.

Celem tego numeru nie jest pokazanie tej bitwy tylko przez pryzmat sukcesu, ale przede wszystkim współpracy między Białorusinami, Litwinami i Polakami - tłumaczy Tomasz Bohun, członek redakcji czasopisma.

8 września 1514 roku pod Orszą wojska polsko-litewskie pod dowództwem hetmana wielkiego litewskiego Konstantego Ostrogskiego pokonały znacznie liczniejsze siły moskiewskie.

Jest to bitwa bardzo ważna, jedna z najważniejszych w dziejach regionu, i nad wyraz znamienna. Po pierwsze, jest ważna jako gloria stalowego rycerstwa. Po drugie, alians z Litwą skazał Koronę na nieuchronny konflikt z Rosją i po trzecie, orszańska wiktoria nie została wykorzystana. 

This website uses cookies. For more information on cookies please see our privacy policy and cookies notice. Yes, I agree. No, I want to find out more