Czy Zachód jest w stanie wywrzeć presję finansową na rosyjskie elity?

Zapraszamy do wysłuchania audycji "Światopodgląd" w radiu TOK FM z udziałem dyr. Ernesta Wyciszkiewicza: audycje.tokfm.pl/

Audycja poświęcona była wydaleniu rosyjskich dyplomatów z krajów Europy oraz USA, sankcjom wobec Rosji, a także rosyjskim pieniądzom na rynku  europejskim.

This website uses cookies. For more information on cookies please see our privacy policy and cookies notice. Yes, I agree. No, I want to find out more