Poszukujemy praktykanta/praktykantki przy pracy nad projektem „Katyń Pro Memoria”

O projekcie:

Celem projektu jest przygotowanie portalu internetowego „Katyń Pro Memoria”, który będzie rodzajem wirtualnego spaceru po Polskim Cmentarzu Wojennym w Katyniu. Narracja pozwoli poczuć atmosferę tego miejsca, zanurzyć się w katyński las i spacerując po nim jeszcze raz na nowo odkryć wydarzenia i miejsca znane z tragicznych kart historii.

Zadania:

 • wyszukiwanie informacji
 • praca z materiałami archiwalnymi
 • selekcja i wybór informacji
 • opracowywanie materiałów

Wymagania:

 • wiedza i zainteresowanie tematyką historyczną w tym problematyką Zbrodni Katyńskiej
 • umiejętność analitycznego myślenia i krytycznej analizy danych
 • samodzielność, sumienność oraz terminowość
 • znajomość języka rosyjskiego będzie dodatkowym atutem

Oferujemy:

 • pracę przy ciekawym i nowatorskim projekcie
 • elastyczne godziny pracy
 • możliwość zdalnej pracy
 • wynagrodzenie

Zgłoszenia (CV) należy przesyłać na adres poczty elektronicznej cprdip@cprdip.pl z informacją w temacie "Praktyki Katyń Pro Memoria" do 20 maja 2019 r.

Poprzez przesłanie za pomocą poczty elektronicznej aplikacji wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia Państwa danych osobowych w związku z procesem rekrutacji na praktyki. Stanowi to jednocześnie potwierdzenie przyjęcia do wiadomości poniższej klauzuli informacyjnej.

This website uses cookies. For more information on cookies please see our privacy policy and cookies notice. Yes, I agree. No, I want to find out more