Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia poszukuje pracownika na stanowisko Asystentka/Asystent

Opis stanowiska

 • obsługa sekretariatu w języku polskim, rosyjskim i angielskim (korespondencji i połączeń telefonicznych, prowadzenie terminarza spotkań, itp.)
 • pomoc w przygotowywaniu spotkań i konferencji oraz innych przedsięwzięć o charakterze międzynarodowym
 • archiwizacja dokumentów
 • zaopatrzenie biura i współpraca z usługodawcami zewnętrznymi
 • wykonywanie innych prac asystenckich
 • wsparcie administracyjne biura

Wymagania

 • biegła znajomość języków – w mowie i w piśmie – polskiego, rosyjskiego i angielskiego 
 • ukończone studia wyższe lub ostatni rok studiów zaocznych (preferowane nauki humanistyczne)
 • biegła znajomość obsługi komputera, w tym pakietu MS Office
 • znajomość problematyki stosunków międzynarodowych i ogólna wiedza o świecie
 • mile widziane doświadczenie w pracy w administracji publicznej 

Profil osobowościowy

 • doskonała organizacja pracy
 • samodzielność
 • odpowiedzialność za realizację zleconych zadań
 • komunikatywność
 • wysoka kultura osobista

Oferujemy

 • inspirującą pracę w zgranym zespole
 • możliwość zdobycia cennego doświadczenia 
 • możliwość wykorzystywania umiejętności językowych w codziennej pracy
 • przyjazną atmosferę
 • umowę o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia

Zgłoszenia zawierające:

 1. list motywacyjny
 2. CV z oświadczeniem o treści "Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, Rzeczpospolita Polska, moich danych osobowych zawartych w CV i liście motywacyjnym na potrzeby rekrutacji na stanowisko Asystent/Asystentka przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Oświadczam jednocześnie, że jest mi znana treść klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy, zamieszczonej w ogłoszeniu o pracy na stanowisko Asystent/Asystentka przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia."

należy przesyłać na adres poczty elektronicznej cprdip@cprdip.pl z informacją w temacie "Asystentka/Asystent" do 24 czerwca 2018 r. Odpowiemy na wybrane oferty.

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy, zawartych w CV i liście motywacyjnym, jest Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, zawartych w CV i liście motywacyjnym, na potrzeby rekrutacji na stanowisko Asystenta/Asystentki przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, niemniej bez ich podania nie można złożyć CV i listu motywacyjnego. Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty posiadające na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawo żądania dostępu do tych danych oraz podmioty świadczące na rzecz Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia usługi, w tym usługi pocztowe, informatyczne lub telekomunikacyjneDane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia się procesu rekrutacyjnego. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Korespondencję do inspektora ochrony danych w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz korzystania z praw przysługujących w związku z tym przetwarzaniem należy kierować drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej cprdip@cprdip.pl lub pisemnie na adres: Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa albo skrytka pocztowa 44, 00-950 Warszawa.

This website uses cookies. For more information on cookies please see our privacy policy and cookies notice. Yes, I agree. No, I want to find out more