W związku z przypadającą dziś 79. rocznicą napaści Związku Sowieckiego na Polskę,

w dniach 17 i 18 września, udostępniamy bezpłatnie książkę  

Nieodnalezione ofiary Katynia w formacie PDFMOBIEPUB.

This website uses cookies. For more information on cookies please see our privacy policy and cookies notice. Yes, I agree. No, I want to find out more