I edycja konkursu na stypendia na realizację badań naukowych na okres stypendialny w roku akademickim 2012/2013

Przyznawane raz w roku stypendia przeznaczone są dla badaczy z Rosji lub też osób pracujących w rosyjskich instytucjach naukowych. O ich przyznaniu decyduje komisja ekspertów, która ocenia wartość naukową projektu, osiągnięcia naukowe wnioskodawcy, a także znaczenie proponowanego programu stypendium dla dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich. 

Laureatkami stypendiów zostały trzy rosyjskie badaczki:

  • Dr Swietłana Mulina z Omskiego Państwowego Uniwersytetu Rolniczego, projekt „Polska diaspora na Syberii Zachodniej w pierwszej połowie XIX w.”, kwota stypendium: 30 000 zł.
  • Dr Jelena Słobodian z Baszkirskiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego, projekt„Badania porównawcze kultury życia codziennego Rosjan i Polaków, przedstawionej w poematach „Pan Tadeusz” i „Eugeniusz Oniegin””, kwota stypendium: 34 920 zł.
  • Tatiana Chripaczenko z Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego w Budapeszcie, projekt„Idea decentralizacji wobec wyzwań nacjonalizmu: pojęcie «autonomii» i «federacji» w rosyjskim dyskursie liberalnym (koniec XIX – początek XX wieku)”, kwota stypendium: 24 000 zł.

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych plikach cookie można znaleźć tutaj. Tak, akceptuję Nie, chcę dowiedzieć się więcej