Katyń. Przewodnik szlakiem Zbrodni, Jadwiga Rogoża, Maciej Wyrwa

W związku z Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej i 79. rocznicą Zbrodni Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia opublikowało przewodnik inny niż wszystkie. Opisuje on nie tylko Polski Cmentarz Wojenny w Katyniu, ale także historię i geografię Zbrodni Katyńskiej. Jest to publikacja zarówno dla tych, którzy planują wyjazd do Katynia, jak i dla tych, którzy nigdy tam nie pojadą.

Wiedza o Katyniu zdaje się być w Polsce powszechna jednak niewielu osobom udało się dotrzeć do miejsc pochówku ofiar. Często w wyobraźni Polaków te miejsca postrzegane są jako leżące gdzieś daleko w Rosji czy na Ukrainie. Barierą nie do pokonania staje się odległość licząca tysiące kilometrów i wymogi wizowe, ale także niepewność, co tam zastaną. Tymczasem Katyń, tak ważny dla polskiej i rosyjskiej historii symbol, to też konkretne miejsce na ziemi. Publikując przewodnik, który z jednej strony przedstawia historię i geografię mordu, a z drugiej zawiera opis cmentarza i praktyczne informacje Centrum chciało wypełnić istniejącą dotąd lukę i zachęcić do wyruszenia na Wschód. Naszym celem było zaoferowanie czytelnikom opracowania łączącego podstawowe informacje historyczne z praktycznymi poradami dotyczącymi poruszania się w terenie i specyfiki lokalnej. 

Chcemy dzięki przewodnikowi namówić do osobistego poznawania wydarzeń i miejsc znanych z tragicznych kart historii, dojrzenia pod osłoną mitu Katynia tysięcy – a może kilku wybranych – Polaków, bohaterów, ludzi z krwi i kości. Mając świadomość, iż przeżyć tych nie wyczerpie i nie zaspokoi lektura, chcemy zostawić przestrzeń do osobistego przeżywania historii Zbrodni, chociażby przez wędrówkę po Cmentarzu Katyńskim od jednej spiżowej tabliczki imiennej do innej, od jednej ludzkiej historii urwanej wiosną 1940 roku do następnej.

Publikacja przybliżyć ma także polskiemu czytelnikowi znaczenie Katynia w Rosji. O ile w wolnej Polsce Katyń jest symbolem niezmiennym i jednoznacznym, o tyle w Rosji pamięć o tym wydarzeniu oraz zespół cmentarno-muzealny stały się w ostatnich latach przedmiotem rozgrywek politycznych i ideologicznych. Katyń po raz kolejny stał się żywym problemem i wyznacznikiem stanu relacji polsko-rosyjskich, ale także napięć wewnątrz Rosji.

Bardzo potrzebna jest publikacja będąca przewodnikiem po miejscach, które w świadomości osób zainteresowanych najnowszą historią Polski łączą się z szeroko rozumianą tematyką katyńską. 

dr Izabella Sariusz-Skąpska, prezes Federacji Rodzin Katyńskich

 

Katyń. Przewodnik szlakiem Zbrodni – to trafny pomysł. Katyń należy do historii nie tylko Polski, lecz i Rosji. Przewodnik pomoże polskim czytelnikom zrozumieć, w jakim punkcie swojej historii znajduje się współczesna Rosja.

dr Aleksandr Gurjanow, Stowarzyszenie „Memoriał”, Moskwa

Przewodnik jest dostępny w wersji elektronicznej w formacie: PDFEPUB i MOBI. Osoby zainteresowane wersją drukowaną zapraszamy do siedziby Centrum po wcześniejszym umówieniu się (cprdip@cprdip.pl, 22 295 00 30).

Informacje szczegółowe:

  • Tytuł: Katyń. Przewodnik szlakiem Zbrodni
  • Autorzy: Jadwiga Rogoża, Maciej Wyrwa
  • Wydawca: Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia
  • ISBN: 978-83-64486-67-8
  • Premiera: 12 kwietnia 2019  

Od dnia 25 maja 2018 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), zwane dalej „RODO”, jak również z tym dniem weszła w życie ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000).

W związku z wprowadzeniem nowych regulacji prawnych przekazujemy poniższe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz o zasadach, na jakich się to odbywa.
- Administratorem danych jest Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, oraz podmioty, z którymi zawarło ono stosowne umowy o przetwarzanie danych osobowych w imieniu Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Organem nadzorczym w rozumieniu RODO, powołanym do kontroli przestrzegania ochrony danych osobowych, jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia wyznaczyło inspektora ochrony danych w osobie Macieja Łuczaka, z którym można się kontaktować drogą mailową pod adresem iod@cprdip.pl lub telefonicznie pod numerem +48 502 348 833.
- Administrator danych pozyskuje dane osobowe w sposób automatyczny w ramach korzystania ze stron internetowych administrowania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (są one zapisywane w plikach cookies) oraz poprzez logowanie się użytkowników korzystających ze stron internetowych Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Dane osobowe to informacje umożliwiające zidentyfikowanie osób fizycznych. W przypadku korzystania z naszych stron internetowych takimi danymi są w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, login, hasło, adres IP, czy numer telefonu.
- Gromadzenie i przetwarzanie zebranych danych osobowych jest niezbędne do korzystania z prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia serwisów i usług oraz wykonywania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia swoich zadań ustawowych.
- Każde pozyskiwanie danych osobowych musi być oparte na właściwych podstawach prawnych. Obok stosownego umocowania ustawowego oraz umowy zawartej pomiędzy stronami, taką podstawą jest także dobrowolne przekazanie danych osobowych i zgoda na ich przetwarzanie w celu, w jakim zostały udostępnione administratorowi.
- Osoba, który wyraziła zgodę na przetwarzania danych osobowych jest uprawniona, aby taką zgodę w każdej chwili - bez wskazywania jakichkolwiek przyczyn – cofnąć bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Posiada ona także prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ma także uprawnienie do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec sposobu przetwarzania danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Warunkiem korzystania ze stron internetowych prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest wyrażenie dobrowolnej i niczym nieskrępowanej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów prawnych. - W przypadku korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia przez osoby poniżej 16 roku życia konieczne jest wyrażenie stosownej zgody lub jej zaaprobowanie przez osobę sprawującą władzę rodzicielską lub opiekę nad takim nieletnim.

Mając powyższe na uwadze, jeżeli jesteś osobą, która ukończyła 16 lat i dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zbieranych automatycznie w ramach korzystania z serwisów i usług oferowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia kliknij na krzyżyk z prawej strony wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.