MAŁY RUCH W DOBRYM KIERUNKU
Raport z badania opinii publicznej wśród mieszkańców powiatów objętych Małym Ruchem Granicznym.

Trudno o lepsze laboratorium zmian społecznych niż sytuacja, jaka powstała w tych powiatach na Warmii i Mazurach oraz na Pomorzu, które tworzą strefę Małego Ruchu Granicznego (MRG) z Obwodem kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej. Oto ostatni odcinek granicy państwowej RP przestał być jedynie barierą w kontaktach z krajem sąsiednim. W kontekście trudnych relacji między Polską a Rosją, doświadczenia płynące z tego swoistego eksperymentu, jakim są ułatwienia w podróżowaniu przez granicę polsko–rosyjską, trudno przecenić. Badanie opinii mieszkańców powiatów objętych strefą MRG przeprowadzono po roku od wejścia w życie nowych zasad podróżowania. Prezentowany raport jest podsumowaniem ustaleń pochodzących z badań jakościowych oraz ilościowych. Niektóre wyniki sondażu porównano dodatkowo z danymi z ogólnopolskiego badania poświęconego stosunkom polsko–rosyjskim z listopada 2012 roku, zrealizowanego przez CBOS na zlecenie Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.

"Ogólnie można powiedzieć, że istnieje iunctim pomiędzy złą oceną relacji polsko–rosyjskich, dużą liczbą negatywnych skojarzeń z Rosją, negatywnymi emocjami oraz zauważalnym dystansem społecznym odczuwanym w  stosunku do Rosjan. Te elementy składają się na skomplikowany wizerunek Rosji i  jej mieszkań- ców. Eksperyment związany z  Małym Ruchem Granicznym może być krokiem w stronę zmiany tego stanu rzeczy, jednak na razie, z  uwagi na krótki czas funkcjonowania i  jednostronność, jednowymiarowość codziennych polsko–rosyjskich spotkań w strefie Małego Ruchu Granicznego, nie ma to miejsca."

Zapraszamy do lektury raportu:

Raport z badań strefy MRG w polskich powiatach

Rossiysko polskoye sotrudnichestvo v polskikh povyatakh - wersja rosyjska

Report on public opinion research in Polish districts - wesja angielska

Inne raporty z badań opinii publicznej

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych plikach cookie można znaleźć tutaj. Tak, akceptuję Nie, chcę dowiedzieć się więcej