„Czystka pamięci”. Film o Stowarzyszeniu „Memoriał” 

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, Stowarzyszenie „Memoriał” i Stowarzyszenie „Za wolną Rosję” zapraszają na pokaz filmu dokumentalnego „Czystka pamięci”. Film o Stowarzyszeniu „Memoriał” został zrealizowany przez niezależną rosyjską stację telewizyjną Dożd, która podobnie jak „Memoriał” uznawana jest za „zagranicznego agenta”. Po pokazie zapraszamy na dyskusję, w której udział wezmą: Aleksandra Poliwanowa i Denis Szedow ze Stowarzyszenia „Memoriał”, Danuta Przywara z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Ernest Wyciszkiewicz z Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Rozmowę poprowadzi Maria Domańska z Ośrodka Studiów Wschodnich.

Stowarzyszenie „Memoriał” to najstarsza organizacja broniąca praw człowieka w Rosji. W związku ze swoją działalnością – sprzeczną z polityką historyczną Kremla – była wielokrotnie karana grzywnami, nękana, aż w grudniu 2021 roku zlikwidowana wyrokiem Sądu Najwyższego Federacji Rosyjskiej. Jaka jest przyszłość „Memoriału”? Czy członkowie Stowarzyszenia będą szukać nowych form działalności? I jak wysoko należy ocenić ryzyko dalszych prześladowań jego aktywistów?

Dziennikarze telewizji Dożd rozmawiali z tymi, którzy stali u źródeł powstania „Memoriału” na kilka lat przed rozpadem ZSRR – m.in. z Lwem Ponomariowem, Jeleną Żemkową i Iriną Szczerbakową, pojawiają się też archiwalne wypowiedzi Arsenija Roginskiego (zm. 2017) i Andrieja Sacharowa (zm. 1989). Krótkie wprowadzenie do filmu wygłosi Dmitrij Muratow, redaktor naczelny „Nowoj Gaziety” i laureat pokojowej Nagrody Nobla w 2021.

offline

  • kiedy: 15 lutego 2022 (wtorek)
  • 18:00-19:00 – pokaz filmu „Czystka pamięci” w reżyserii Konstantina Goldenzweiga (rok produkcji 2021)  
  • 19:00-20:30 – dyskusja
  • gdzie: sala nr 3 na parterze w Kinotece w Pałacu Kultury i Nauki, Plac Defilad 1, Warszawa
  • RSVP: do 14 lutego http://form.cprdip.pl/to/spotkanie, wstęp wolny po wypełnieniu formularza
  • języki: polski i rosyjski – film zostanie wyświetlony w języku rosyjskim z napisami w języku polskim, w trakcie debaty zapewniamy tłumaczenie symultaniczne

online

 

Uczestnicy debaty:

Aleksandra Poliwanowa – od 2012 kuratorka programów kulturalnych Stowarzyszenia Memoriał. Prowadząca projekt „Moskwa. Topografia Terroru” oraz program „Memoriał dla uczniów”. Studiowała literaturę skandynawską i rosyjską, historię i psychologię społeczną w Rosji, Szwecji i USA. Tłumaczyła z języka szwedzkiego i angielskiego, pracowała jako kierowniczka programów kulturalnych w Ambasadzie Szwecji w Moskwie. Redaktorka literatury skandynawskiej dla dzieci i młodzieży w moskiewskich wydawnictwach. Była kuratorką programów dla dzieci różnych moskiewskich festiwali. Współautorka i reżyserka dokumentalnego projektu teatralnego „Akt drugi. Wnuki”.

Danuta Przywara – socjolożka i działaczka społeczna. W latach 1980-1981 mediatorka Komisji Interwencji i Mediacji Regionu Mazowsze NSZZ “Solidarność”. Od 1982 członkini Komitetu Helsińskiego w Polsce. W 1989 współtwórczyni, a następnie sekretarz, wiceprezeska i od 2008 do VI 2021 prezeska Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Obecnie Przewodnicząca Rady Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Specjalistka w zakresie monitoringu naruszeń praw człowieka. Odznaczona Krzyżami Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Medalem „Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości – Bene Merentibus Iustitiae”, a także nagrodą im. Jerzego Zimowskiego za bezkompromisową obronę tych, których prawa są naruszane oraz twardą obronę niezależności organizacji typu „watch dog” patrzących władzy na ręce oraz Nagrodą Rzecznika Praw Obywatelskich im. Pawła Włodkowica.

Denis Szedow – członek Centrum Obrony Praw Człowieka Stowarzyszenia Memoriał, a także prawnik i analityk w OVD-Info. Jego praca i badania naukowe koncentrują się na wolności zgromadzeń i wypowiedzi oraz innych przypadkach prześladowań o podłożu politycznym w Rosji. Autor kilku publikacji o tej tematyce. Jako prawnik chroni osoby zatrzymane podczas pokojowych zgromadzeń, odwołuje się od zakazów organizowania pokojowych zgromadzeń i bezprawnych działań policji w Rosji. Prowadzi również sprawy dotyczące wolności zgromadzeń przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.

Ernest Wyciszkiewicz – politolog, od 2016 dyrektor Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. W latach 2011-2016 zastępca dyrektora Centrum. Wcześniej koordynator programu ds. bezpieczeństwa energetycznego, zmian klimatu i prawa międzynarodowego w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Absolwent stosunków międzynarodowych Uniwersytetu Łódzkiego i programu Dual Diploma Université Marc Bloch (Strasbourg) i UŁ w zakresie współczesnej translatoryki. W latach 2003-2008 sekretarz redakcji rosyjskojęzycznego kwartalnika „Jewropa”. Autor wielu opracowań analitycznych, ekspertyz i artykułów z zakresu polityki energetycznej Federacji Rosyjskiej i Unii Europejskiej, relacji Unia Europejska-Rosja, polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej i międzynarodowych negocjacji klimatycznych. Redaktor naczelny "Nowaja Polsza". 

Maria Domańska – od maja 2015 analityczka Ośrodka Studiów Wschodnich, zajmuje się badaniem polityki wewnętrznej Rosji. Była dyplomatka, w latach 2006-2015 pracowała w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, w latach 2012-2015 kierowała Wydziałem Politycznym Ambasady RP w Moskwie. Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce. Współautorka z Jadwigą Rogożą raportu o rosyjskiej polityce historycznej „Naprzód, w przeszłość!”.  

 

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, oraz art. 3-5 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000, z późn. zm.), podaje następujące informacje:
1. Administratorem danych osobowych jestCentrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa; tel.: +48 22 295 00 30, faks: +48 22 295 00 31, cprdip@cprdip.pl, www.cprdip.pl.
2. Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest Maciej Łuczak,tel.: +48 502 348 833, e-mail: iod@cprdip.pl.
3. Dane osobowe zbierane są w sposób automatyczny w ramach korzystania ze stron internetowych administrowania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (są one zapisywane w plikach cookies) oraz poprzez logowanie się użytkowników korzystających ze stron internetowych Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Dane osobowe zbierane są również od osoby, której dane osobowe dotyczą, na podstawie zgody tej osoby, w tym zgody wyrażonej w sposób dorozumiany.
4. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia danymi osobowymi są w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, login, hasło, adres IP, czy numer telefonu.
5. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
1) korzystania z prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia serwisów i usług oraz wykonywania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia swoich zadań ustawowych, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
2) prowadzenia działalności edukacyjnej oraz informacyjnej, w tym przekazywania zaproszeń na spotkania, konferencje oraz imprezy organizowane przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
3) w celu realizacji obowiązków prawnych spoczywających na Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia tych obowiązków przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
4) w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
6. Odbiorcą danych osobowych mogą być:
1) podmioty posiadające na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawo żądania dostępu do tych danych;
2) podmioty świadczące na rzecz Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia usługi pocztowe, usługi płatnicze, usługi z zakresu obsługi informatycznej lub telekomunikacyjnej oraz usługi prawne i windykacyjne.
7. Administrator danych osobowych nie przewiduje przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, poza uzasadnionymi przypadkami związanymi z realizacją obowiązków wynikających z umów międzynarodowych lub regulacji wynikających z prawa Unii Europejskiej.
8. Dane osobowe będą przechowywane:
1) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, przez okres funkcjonowania Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, w przypadku danych, a po upływie tego okresu, do chwili określonej w przepisach kancelaryjno-archiwalnych, do których przestrzegania obowiązane jest Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia;
2) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 3, do chwili wypełnienia obowiązków prawnych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia;
3) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 4, do chwili utraty przez fakty znaczenia prawnego, lub do chwili przedawnienia roszczeń wobec Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
9. Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do:
1) żądania od administratora danych osobowych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
2) wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
3) kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumieniawe wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
10. W przypadku przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
11. Warunkiem korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest wyrażenie dobrowolnej i niczym nieskrępowanej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów prawa, w tym RODO.
12. Jeżeli ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia korzysta małoletni lub osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, konieczne jest wyrażenie zgody na przetwarzania danych osobowych tej osoby przez rodzica lub innego niż rodzic przedstawiciela ustawowego albo przez opiekuna prawnego.
13. Jeżeli zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażana jest w sposób dorozumiany, osobę, której dane osobowe dotyczą, odsyła się do informacji dotyczącejzasad przetwarzania danych osobowych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz praw osób, których dane osobowe dotyczą,zamieszczonej na stronie internetowej http://www.cprdip.pl/centrum,ochrona_danych_osobowych,informacja_o_przetwarzaniu_danych_osobowych.html (zakładka „Informacja o przetwarzaniu danych osobowych”).
14. Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia nie przewiduje automatycznego podejmowania decyzji wobec osób, których dane osobowe dotyczą.
Mając powyższe na uwadze, jeżeli jesteś osobą, która ukończyła 16 lat i dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zbieranych automatycznie w ramach korzystania z serwisów i usług oferowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia kliknij na krzyżyk z prawej strony wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych