W ramach "Polsko-Rosyjskiej Wymiany Młodzieży 2016" Stowarzyszenie IKE zrealizowało projekt pn. "Kluby Sportowych Wolontariuszy Polska-Rosja 2016"

Pierwsza część wymiany odbyła się w Miłakowie, gdzie 40 uczestników z kaliningradzkich szkół i miłakowskiego gimnazjum oraz 10 nauczycieli z obydwu krajów wzięło udział w młodzieżowym letnim kampusie.

Projekt "Kluby Sportowych Wolontariuszy Polska –Rosja 2016" wykorzystuje sport i jego różnorodność, również w działaniach na rzecz kształtowania umiejętności przywódczych, aktywnych postaw obywatelskich oraz świadomości współpracy w grupie. W ramach projektu prowadzone było wakacyjne szkolenie młodych liderów sportu w oparciu o bazę Zespołu Szkolnego w Miłakowie oraz dostępności odpowiedniej kadry. Projekt wyposażył młodych ludzi w narzędzia rozwoju umiejętności oraz kompetencji międzykulturowych, a także przygotowywał do innych działań społecznych skierowanych do lokalnych społeczności.

Podczas tygodniowego kampusu młodzież miała zapewniony atrakcyjny program oraz liczne wycieczki w regionie. Zakończenie pierwszego etapu projektu odbyło się przy grillu w gospodarstwie agroturystycznym państwa Dorożków.

Podczas drugiej części wymiany trzydziestoosobowa grupa młodzieży i nauczycieli  z miłakowskiego gimnazjum brała udział w wizycie w obwodzie kaliningradzkim. Głównym celem wizyty było zorganizowanie przez międzynarodowy zespół wolontariuszy festiwalu sportowego dla dzieci z przedszkola. Działanie to było zaplanowane podczas czerwcowej wizyty uczniów z Rosji w Miłakowie. Festiwal  odbył się w szkole nr 73 w Kaliningradzie dla 80 przedszkolaków. Po zakończeniu festiwalu  każde dziecko otrzymało pamiątkowy medal oraz upominki.  Podczas pobytu grupa zakwaterowana w hotelu  położonym nad morzem miasteczku Swietłogorsk. Każdego dnia gospodarze zapewniali atrakcyjny  program podczas, którego organizowano wycieczki do muzeów przyrody, sztuki, oceanarium.Uczniowie brali udział również w bardzo ciekawych warsztatach malarskich i tanecznych. Cele projektu dotyczyły także edukacji globalnej i ekologicznej w ramach, której wolontariusze z Miłakowa i Kaliningradu porządkowali nadbrzeże w rezerwacie przyrody „Tańczący las” na mierzei Kurońskiej. W ostatnim dniu projektu wszyscy uczniowie otrzymali certyfikaty lidera Programu Dreams and Teams.

Projekt finansowany jest przez Stowarzyszenie IKE z funduszy Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia we współpracy z Urzędem Gminy w Miłakowie.

Этот веб-сайт использует cookies. для получения более подробной информации пройдите по ссылке. Да, я согласен/согласна Нет, хочу узнать больше