Zakończyła się realizacja pierwszej części międzynarodowej wymiany uczniowskiej między uczniami Powiatowego Zespołu Szkół nr 3 w Sobótce, a młodzieżą Szkoły Ogólnokształcącej nr 28 w Kaliningradzie. Młodzi Polacy i Rosjanie pracowali wokół tematyki religijnej pod hasłem "Katolicyzm i Prawosławie - dwa wyznania - jedna wiara".

Program projektowy po stronie polskiej dostarczył młodzieży wielu wrażeń. Już w pierwszym dniu, dzięki warsztatom integracji pod kierunkiem Darii Jędrzejczyk i Aleksandry Kuriaty, zostały przełamane bariery językowe. warsztatom integracyjnym zostały przełamane bariery językowe. Wszyscy uczestnicy projektu doskonale porozumiewali się po angielsku, niemiecku i rosyjsku, wszak zarówno w liceum sobótczańskim jak i w gimnazjum MOW młodzież uczy się języka rosyjskiego.

Aby zgłębić tematykę religijną młodzież udała się do Dzielnicy Czterech Wyznań we Wrocławiu, gdzie poznała osobliwości i ciekawostki nie tylko kościoła katolickiego i cerkwi prawosławnej, ale także kościoła ewangelickiego i synagogi. Na podstawie specjalnych kart pracy uczniowie wyszukiwali różnice i wspólne elementy w architekturze świątyń, organizacji kościołów, kwestii duchowych, sakramentów, kalendarza, itp. Dopełnieniem rozważań religijnych stały się warsztaty artystyczne w Centrum Kultury Nadodrze we Wrocławiu, gdzie pod kierunkiem Aleksandry Niemiec absolwentki Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, uczestnicy projektu pracowali nad koncepcją pamiątki z Polski pod hasłem "1050 lat chrześcijaństwa w Polsce". Wszyscy doskonale wcielili się w artystów wykorzystując postacie Świętego Wojciecha i Świętej Faustyny. Dużą atrakcją turystyczną dla wszystkich uczestników projektu stało się wrocławskie Afrykarium. A wieczorem coś dla duszy: występy artystyczne dziewcząt z MOW. Brawom nie było końca, a goście z kaliningradzkiej szkoły otrzymali upominki wykonane osobiście przez wychowanki MOW.

Kolejny dzień - to wycieczka do Kościoła Pokoju w Świdnicy i Kościółka Wang w Karpaczu, gdzie w języku polskim i rosyjskim młodzież poznała walory tych dwóch przepięknych świątyń na Dolnym Śląsku. Niewątpliwą atrakcją był wspólny wjazd wyciągiem na Wielką Kopę i spacer do Domu Śląskiego.

Jako, że jest to projekt o charakterze międzynarodowym uczestników wymiany przyjął pan Roman Potocki - Starosta Powiatu Wrocławskiego wraz z panią Agnieszką Kosztyło - Pałys Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu. Starosta przybliżył gościom region wrocławski, zwłaszcza jeśli chodzi o jego walory turystyczne i funkcjonowanie edukacji. Na zakończenie spotkania wszyscy uczniowie otrzymali od Starosty upominki, a dziewczęta ze szkoły rosyjskiej zaśpiewały kilka standardów rosyjskich.

Potem były już kolejne atrakcje: muzeum wody Hydropolis, panorama miasta z platformy wieżowca Skytower - przepiękne pejzaże z architekturą gotyckich kościołów wokół Ostrowa Tumskiego sprawiły wielką radość uczestnikom projektu.

Uwieńczeniem idei projektu po stronie polskiej stała się inscenizacja jednego z najpiękniejszych i wdzięcznych obrządków religii katolickiej - ślubu kościelnego. Ten swoisty spektakl odbył się w przepięknej scenerii sanktuarium Matki Bożej Dobrej Rady w Sulistrowiczkach. W rolę panny młodej wcieliła się wychowanka MOW, a pana młodego uczeń szkoły kaliningradzkiej. Ceremonię poprowadził Tomasz Traczyński - nauczyciel historii w liceum. Skromne przyjęcie weselne odbyło się w przykościelnej kawiarence, gdzie młodzież odśpiewała kilka przyśpiewek i poczęstowała się smacznymi wypiekami swoich nauczycieli, a także koleżanek i kolegów. Uroczystość zakończyła się gremialną pielgrzymką na górę Ślężę, gdzie na szczycie uczestnicy projektu podziwiali świeżo odremontowany obiekt sakralny oraz uczestniczyli w warsztatach tańca średniowiecznego.

Opracował: Zbigniew Kubiak - dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół nr 3 w Sobótce

Źródło: www.pzs3.cba.pl/

Этот веб-сайт использует cookies. для получения более подробной информации пройдите по ссылке. Да, я согласен/согласна Нет, хочу узнать больше