Celem programu jest umożliwienie stypendystom przeprowadzenia własnych badań na polskich uczelniach i w innych instytucjach naukowych. Przyznawane raz w roku stypendia przeznaczone są dla badaczy z Rosji lub też osób pracujących w rosyjskich instytucjach naukowych. O ich przyznaniu decyduje komisja ekspertów, która ocenia wartość naukową projektu, osiągnięcia naukowe wnioskodawcy, a także znaczenie proponowanego programu badań dla dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich. Stypendia przyznaje się na realizację badań naukowych w dziedzinie nauk humanistycznych lub nauk społecznych.

FAQ - Najczęściej zadawane pytania

Kto może ubiegać się o stypendium?

Badacze z Rosji, osoby pracujące w rosyjskich instytucjach naukowych zajmujące się szeroko rozumianą problematyką relacji polsko-rosyjskich.

Na jaki okres przyzanwane są stypendia?

Stypendia będą przyznawane na okres stypendialny obejmujący co najmniej jeden miesiąc, jeden lub dwa semestry w roku akademickim, a jego wysokość pozwala badaczom skupić się na pracy naukowej.

Jak często są przyznawane stypendia?

Raz na rok akademicki.

Jaka może być wysokość stypendium?

W zależności od długości stypendium od 3880 zł do 8000 zł.

Niezbędne dokumenty do pobrania:

Regulamin przyznawania stypendiów na realizację badań naukowych

Wzór wniosku o przyznanie stypendium

Wzór umowy o przyznanie stypendium

Wzór sprawozdania z wykonania programu

Załącznik do wniosku - wzór oświadczenia wnioskodawcy

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ/ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПРОГРАММЫ СТИПЕНДИИ

ЗАЯВКА НА НАЗНАЧЕНИЕ СТИПЕНДИИ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЛИЦА, ПРЕТЕНДУЮЩЕГО НА ПОЛУЧЕНИЕ СТИПЕНДИИ

ПРАВИЛА НАЗНАЧЕНИЯ СТИПЕНДИЙ

Этот веб-сайт использует cookies. для получения более подробной информации пройдите по ссылке. Да, я согласен/согласна Нет, хочу узнать больше