Nauka pod obstrzałem

Українська версія нижче

Zapraszamy na rozmowę z ukraińskimi historykami prof. Jurijem Szapowałem i dr Janą Prymaczenko, którzy wydostali się z Ukrainy niszczonej przez wojnę wywołaną przez Federację Rosyjską. Rozmowę poprowadzi prof. Grzegorz Motyka.

Jak wygląda praca historyka w warunkach wojennych? Co z naukowcami, którzy zostali na miejscu? Jakiej pomocy potrzebuje teraz ukraińskie środowisko naukowe? Jak wygląda kwestia archiwów i materialnego dorobku, który pozostał na terytoriach objętych działaniami wojennymi? Jakiej pomocy materialnej i intelektualnej z Zachodu będzie wymagał czas odbudowy? 

Prof. Szapował i dr Prymaczenko opowiedzą także o swoich osobistych doświadczeniach ucieczki przed wojną i o zbrodniach wojennych, których byli świadkami.

MÓWCY

Jana Prymaczenko – dr historii, starszy pracownik naukowy w Instytucie Historii Ukrainy Narodowej Akademii Nauk Ukrainy. Jej zainteresowania naukowe obejmują działalność OUN i UPA oraz historię II wojny światowej w kulturze pamięci współczesnej Ukrainy i Federacji Rosyjskiej. Jest współautorką 10 książek dokumentalnych poświęconych historii Ukrainy, w tym pracy pt. „Wojna i mit. Nieznana II wojna światowa” (2018). Autorka ponad 100 artykułów naukowych, encyklopedycznych i publicystycznych. 

Jurij Szapował - historyk, profesor w Instytucie Badań Politycznych i Narodowościowych Ukraińskiej Akademii Nauk w Kijowie. Współautor i współredaktor siedmiotomowego wydawnictwa Polska i Ukraina w latach trzydziestych-czterdziestych XX wieku. Nieznane dokumenty z archiwów służb specjalnych.

Grzegorz Motyka – profesor, historyk, dyrektor Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Specjalizuje się w tematyce polskiego ruchu oporu podczas II wojny światowej oraz stosunków polsko-ukraińskich. Autor m.in.: Wołyń ’43. Ludobójcza czystka – fakty, analogie, polityka historyczna; Na białych Polaków obława. Wojska NKWD w walce z polskim podziemiem 1944–1953.

  • kiedy: 22 marca 2022 (wtorek) godz. 18:00
  • gdzie: Marzyciele i Rzemieślnicy, Dom Braci Jabłkowskich, ul. Bracka 25, III piętro (winda)
  • języki: polski, rosyjski, ukraiński (tłumaczenie symultaniczne)
  • online: Facebook i YouTube
  • RSVP: http://form.cprdip.pl/to/spotkanie

***

Наука під прицілом

Запрошуємо долучитися до нашої бесіди з українськими істориками – професором Юрієм Шаповалом і доктором Яною Примаченко, які виїхали зі спустошеної, внаслідок російської агресії, України. Модератором дискусії буде професор Гжегож Мотика.

Як працюється історикові в умовах військового часу? Що сталося з науковцями, які залишилися? Якої допомоги потребує зараз українська наукова спільнота? Якою є ситуація з архівами і науково-матеріальною базою, що залишилася на постраждалих від війни територіях? Яка матеріальна та інтелектуальна допомога з боку Заходу знадобиться в період відновлення? Професор Шаповал та доктор Примаченко також розкажуть про свій власний досвід втечі від війни та про військові злочини, свідками яких вони стали.

УЧАСНИКИ

Яна Примаченко –  кандидатка історичних наук dr historii, старший науковий співробітник Інституту історії України НАН України. Сфера її наукових інтересів охоплює діяльність ОУН-УПА, а також історію Другої світової війни в культурі пам`яті України і Російської Федерації. Вона є співавтором 10 книг з історії України, в тому числі науково-популярного видання Війна і міф. Невідома Друга світова війна (2018), а також автором більш ніж 100 наукових, енциклопедичних і публіцистичних статей. Її останнє дослідження було присвячене концепції «русского мира» і інструменталізації Другої світової війни в Росії.

Юрій Шаповал - історик, професор Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. Ф. Кураса НАН України. Співавтор та співредактор семитомного видання Польща та Україна в 1930–1940-х роках. Невідомі документи з архівів спецслужб.

Гжегож Мотика – професор, історик, директор Інституту політичних досліджень Польської Академії Наук. Сфера наукових інтересів стосується теми польського руху спротиву в період Другої світової війни і польсько-українських стосунків. Він є автором низки досліджень, серед яких: Wołyń ’43. Ludobójcza czystka – fakty, analogie, polityka historyczna, Na białych Polaków obława. Wojska NKWD w walce z polskim podziemiem 1944–1953.

  • коли: 22 березня 2022 (вівторок) о 18:00
  • де: Marzyciele i Rzemieślnicy, Dom Braci Jabłkowskich, ul. Bracka 25, III piętro (winda)
  • мова: українська, польська, російська (синхронний переклад)
  • трасляція: Facebook i YouTube
  • RSVP: http://form.cprdip.pl/to/spotkanie

Этот веб-сайт использует cookies. для получения более подробной информации пройдите по ссылке. Да, я согласен/согласна Нет, хочу узнать больше