Między wojną a resetem. Stosunki polsko-sowieckie 1939-1945 w nieznanych wcześniej dokumentach

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz Muzeum Powstania Warszawskiego zapraszają na debatę „Między wojną a resetem. Stosunki polsko-sowieckie 1939-1945 w nieznanych wcześniej dokumentach”, która odbędzie się 5 kwietnia 2022 r. (wtorek) o godz. 18.00 w Muzeum Powstania Warszawskiego (Sala pod Liberatorem, ul. Grzybowska 79, Warszawa).

Inspiracją dla dyskusji jest ostatnia publikacja Centrum pt.:„Dokumenty do historii stosunków polsko-sowieckich 1939-1945. Tom IV”, pod redakcją Łukasza Adamskiego. Prezentowane wydawnictwo to jedna z największych edycji źródeł do historii relacji polsko-sowieckich w okresie II wojny światowej, zawierająca materiały nieznane dotychczas badaczom lub słabo funkcjonujące w obiegu historiograficznym.

Publikowane dokumenty w istotnym stopniu pomagają zrozumieć zarówno stanowisko polskich rządów, przebywających na uchodźstwie, wobec Sowietów, jak i Kremla wobec Rzeczypospolitej Polskiej. Pokazują okoliczności wpływające na proces decyzyjny, odzwierciedlają atmosferę, w której ustalano strategię działań, jak również stan emocjonalny polityków, a także ich przekonania czy nawyki. Wiele z edytowanych źródeł ma też znaczenie dla zrozumienia doktryny prawnomiędzynarodowej państwa polskiego.

W spotkaniu udział wezmą: dr Łukasz Adamski, dr Sławomir Dębski, prof. Paweł Kowal. Debatę poprowadzi dr Paweł Ukielski, zastępca Dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego. Spotkanie będzie transmitowane na Facebooku organizatorów oraz na YouTubie Centrum.

  • kiedy: 5 kwietnia 2022 (wtorek) godz. 18:00
  • gdzie: Muzeum Powstania Warszawskiego, ul. Grzybowska 79, Warszawa, sala pod Liberatorem
  • online: Facebook i YouTube

Notki o mówcach

Łukasz Adamski – doktor historii i politolog, specjalizujący się w historii krajów Europy Wschodniej oraz analizie ich bieżącej sytuacji politycznej. Zastępca dyrektora Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. W latach 2006–2011 pracował w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych jako analityk, a potem koordynator programu ds. stosunków bilateralnych w Europie. W 2014 roku sprawozdawca Specjalnej Misji Obserwacyjnej OBWE na Ukrainie.

Sławomir Dębski – doktor, historyk i politolog, ekspert ds. międzynarodowych. Dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Autor książek, artykułów i zbiorów źródeł historii dyplomacji. Zainteresowania: polska polityka zagraniczna, polityka zewnętrzna UE, NATO, rosyjska polityka zagraniczna i wewnętrzna, stosunki niemiecko-rosyjskie. W latach 2011-2016 Dyrektor Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.

Paweł Kowal – profesor, pracownik Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk i Kolegium Europejskiego Natolin, historyk, publicysta, poseł do Parlamentu Europejskiego (2009-2014), poseł na Sejm V, VI i IX kadencji (2005–2009, od 2019). Specjalizuje się w historii współczesnej (w tym w historii PRL), polityce wschodniej Polski i Unii Europejskiej. Autor książki „Testament Prometeusza” poświęconej kształtowaniu się polskiej polityki wschodniej w okresie transformacji oraz wyjaśnieniu jej genezy.

Paweł Ukielski – dr, politolog, historyk. Zastępca dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego. Pracownik Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, wykładowca w Collegium Civitas. W latach 2014-2016 wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej, a od 2019 r. przewodniczący Rady Nadzorczej Platform of European Memory and Conscience  (PEMC). Obszary zainteresowań badawczych: transformacja Europy Środkowo-Wschodniej, współpraca regionalna w Europie Środkowo-Wschodniej, rozpad Czechosłowacji, stosunki czesko-słowackie, polityka pamięci.

Этот веб-сайт использует cookies. для получения более подробной информации пройдите по ссылке. Да, я согласен/согласна Нет, хочу узнать больше