Konferencja Polska Polityka Wschodnia 2015

Coroczna konferencja podsumowująca polską politykę wschodnią i dająca rekomendacje na rok przyszły.

W dniach 8-10 października 2015 r. we Wrocławiu odbyła się konferencja Polska Polityka Wschodnia 2015. Partnerem konferencji było Centrum, które zorganizowało debatę pt. „Rosyjska polityka historyczna - jak powinna reagować Polska?” z udziałem: dyrektora Centrum, Sławomira Dębskiego, Andrzeja Grajewskiego, Hieronima Grali oraz Łukasza Adamskiego.

Moderator debaty dyr. Dębski, rozpoczął rozmowę od zadania pytania czego powinniśmy unikać w polityce historycznej.  Łukasz Adamski zwrócił uwagę na zagadnienie rosyjskiej propagandy historycznej, uprawianej ze względu na potrzebę legitymizacji władzy prezydenta Władimira Putina, a także przypomniał o istnieniu psychologicznych mechanizmów obronnych, które w przypadku Rosjan sprawiają, że trudno jest im odejść od utrwalonych w kulturze narodowej przekonań historycznych. Zdaniem Adamskiego Polska musi prowadzić aktywną politykę historyczną, która pozwoliłaby na oddziaływanie na rosyjskie władze, na środowisko historyczne w Rosji oraz na całą opinię publiczną. Następnie głos zabrał Hieronim Grala, który podkreślił, że obowiązkiem Polski jest nietracenie czujności w kwestiach dotyczących takich wydarzeń historycznych jak Pakt Ribbentrop-Mołotow, Zbrodnia Katyńska czy Powstanie Warszawskie. Andrzej Grajewski natomiast zaakcentował fakt, że rosyjska polityka historyczna budowana jest tak przy pomocy przekazu władzy, jak i całego społeczeństwa rosyjskiego poprzez np. wpisy w Internecie. Mówca wskazał  na potrzebę współdziałania Polski z innymi państwami w ramach odpowiadania na rosyjską propagandę i polecił wsparcie dla środowisk, które są bliskie polskiemu punktowi widzenia.

 Fot. Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Program konferencji Polska Polityka Wschodnia 2015.pdf

Organizatorem konferencji było Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego przy współpracy z:

 • Ministerstwem Spraw Zagranicznych
 • Miastem Wrocław
 • Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku
 • Muzeum Historii Polski
 • Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
 • Fundacją PZU
 • Fundacją im. Heinricha Boella
 • Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej
 • Instytutem Pamięci Narodowej
 • Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia
 • Ośrodkiem Studiów Wschodnich im. Marka Karpia
 • Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego
 • Zakładem Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu

Patronat medialny nad konferencją objęli:

 • Polskie Radio SA
 • Dziennik. Gazeta Prawna
 • Nowa Europa Wschodnia
 • New Eastern Europe
 • Polska Agencja Prasowa
 • TVN24 i TVN24 Biznes i świat

Этот веб-сайт использует cookies. для получения более подробной информации пройдите по ссылке. Да, я согласен/согласна Нет, хочу узнать больше