POLSKA POLITYKA WSCHODNIA 2017

W dniach 19-22 października 2017 r. w Zamku na wodzie w Wojnowicach koło Wrocławia odbyła się kolejna konferencja Polska Polityka Wschodnia. Za kształt merytoryczny konferencji odpowiadała Bogumiła Berdychowska i Paweł Kowal. 

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, jak w poprzednich latach, również zaangażowało się w debatę na temat polityki Warszawy wobec Wschodu i zorganizowało dyskusję pt. Rosja – sytuacja rewolucyjna? Wyzwania dla Polski z uczestnictwem Romana Bäckera, Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz i Ernesta Wyciszkiewicza. Rozmowę poprowadził Wojciech Konończuk.

fot. Sławomir Przerwa

Program konferencji:

19 października 2017, czwartek

Godz. 15.00-16.00 Rejestracja uczestników i poczęstunek kawowy

Godz. 16.00-16.30 Otwarcie konferencji

Jan Andrzej Dąbrowski, Bartosz Cichocki, Rafał Dutkiewicz, Paweł Kowal

W czasie otwarcia zostanie wręczona Nagroda Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego dla osób szczególnie zasłużonych dla fundacji. W roku 2017 otrzyma ją Cornelius Ochmann z Berlina.

Godz. 16.30 – 17.15

Debata z ministrem Bartoszem Cichockim, podsekretarzem stanu w MSZ, krótkie wprowadzenie i pytania od uczestników konferencji

Godz. 17.15 – 18.45

Film: krótka kronika filmowa

Początek. Jak się zaczynała polska polityka wschodnia?

Henryk Litwin, Elżbieta Smułkowa, Agnieszka Magdziak-Miszewska, Jerzy Marek Nowakowski

Godz. 19.00 – 20.15

Rosyjska wojna hybrydowa – wpływy rosyjskiej propagandy (dyskusja na podstawie raportu)

Katarzyna Chimiak „Za wolną Rosję”, Marta Kowalska (Centrum Analiz Propagandy i Dezinformacji), Piotr Pogorzelski (Polskie Radio).

prowadzi Grzegorz Ślubowski (Szef Redakcji Międzynarodowej Polskiego Radia)

Godz. 20.15 – 20.45

Pamięci Zbigniewa Brzezińskiego –prof. Mirosław Filipowicz (dyrektor Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie)

Godz. 20.45 – 22.30 Kolacja

20 października 2017, piątek

Godz. 10.00 -11.15

Stosunki polsko-ukraińskie – bilans 2017 roku

Maria Przełomiec, Andrzej Szeptycki, Jan Malicki

prowadzi: Bogumiła Berdychowska

Godz. 11.15 – 12.00

Najważniejsze zadania polskiej polityki wschodniej

dyskusja uczestników z ministrem Janem Parysem, dyrektorem Gabinetu Politycznego w MSZ (zasady Chatham House*),

Godz. 12.15 – 13.30

Rosja – sytuacja rewolucyjna? Wyzwania dla Polski

(Współorganizator: Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia)

Roman Bäcker, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, Ernest Wyciszkiewicz

Prowadzi: Wojciech Konończuk

Godz. 13.30-14.45

Stany Zjednoczone i Niemcy wobec Europy Wschodniej – implikacje dla Polski

(Współorganizator: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych)

Kateryna Wolczuk, Marek Menkiszak, Łukasz Warzecha, Stanisław Żerko

wprowadzenie do dyskusji: Sławomir Dębski

prowadzi: Bartosz Wiśniewski

Godz. 14.45 – 15.45      Obiad

Godz. 15.45 – 16.45

Czy Unia Europejska ma jeszcze wspólną politykę wschodnią?

Cornelius Ochmann, Marek Prawda, Bartosz Węglarczyk,

Prowadzi: Jerzy Haszczyński

Wstęp: Wojciech Zajączkowski

Godz. 16.45 – 18.00

Międzymorze-ABC-Trójmorze. Mit polityczny czy nowe otwarcie w polskiej polityce?

(Współorganizator: Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia)

Mateusz Gniazdowski, Andrzej Grajewski, Olaf Osica

prowadzi: Adam Eberhardt

Godz. 18.00 -19.15

Ćwierć wieku później. Społeczne skutki rozpadu Związku Sowieckiego

(Partner: Fundacja im. Heinricha Boella)

Ludwika Włodek, Tomasz Piechal, Michał Potocki

prowadzi: Zbigniew Rokita (Nowa Europa Wschodnia)

Godz. 19.15-20.15

Kresy i ich mit w polskiej polityce

(Współorganizator: Muzeum Historii Polski)

Przemysław Żurawski vel Grajewski

komentarz: Adam Balcer

prowadzi: Robert Kostro

Godz. 20.15 – 22.00      Kolacja

21 października 2017, sobota

Godz. 09.30-10.30

Przyszłość stosunków polsko-białoruskich

Artur Michalski, Leszek Szerepka, Bogdan Zdrojewski

Godz. 10.30-11.30

Migracja. Ukraińcy w  Polsce (dyskusja na podstawie raportu)

(Partner: Warsaw Enterprise Institute)

prezentacja: Jakub Bińkowski

dyskusja: Olena Babakowa, Andrzej Mikołajewski, Paweł Purski

Godz. 11.30-12.30

Energia wielu prędkości? Czy Europa wielu prędkości zagraża polskiemu bezpieczeństwu energetycznemu (dyskusja na podstawie raportu)

prezentacja: Wojciech Jakóbik

dyskusja: Szymon Kardaś, Piotr Maciążek, Natalia Slobodian

prowadzi: Łukasz Wójcik (Polityka)

Godz. 12.30 – 13.30      Obiad

Uwaga:

  • Wejście na konferencję wyłącznie po okazaniu pisemnego zaproszenia (lub identyfikatora), które będą sprawdzane przy drzwiach wejściowych.

Reguła Chatham House* – zasada zezwalająca na upublicznianie informacji uzyskanych podczas niejawnych spotkań i debat (zwykle politycznych lub dyplomatycznych), pod warunkiem nieujawniania tożsamości uczestników zebrania. Reguła ta stanowi, że uczestnicy mają swobodę w używaniu otrzymanych informacji ze spotkania, ale bez ujawniania danych ani afiliacji mówców i wszystkich uczestników spotkania.

Zamek na wodzie w Wojnowicach koło Wrocławia jest siedzibą Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu. Znajduje się 7 km od granicy Wrocławia w kierunku na Legnicę.

Adres: ul.  Zamkowa 2, 55-330 Wojnowice, gmina Miękinia. tel. 71 341 71 97 lub office@kew.org.pl

Kontakt: Kornel Pacholak, kornel.pacholak@kew.org.pl tel. 71 341 71 97 w. 22.

Этот веб-сайт использует cookies. для получения более подробной информации пройдите по ссылке. Да, я согласен/согласна Нет, хочу узнать больше