Polacy w Rosji, Rosjanie w Polsce, "Mówią Wieki", nr 6/2016 

XIX wiek znaczna część Polaków przeżyła pod panowaniem rosyjskiej dynastii Romanowów. Dziś patrzymy na ten okres niemal wyłącznie przez pryzmat powstań narodowych, spisków, szubienic, więzień, zsyłek na Sybir. (...) Ale jednocześnie trzeba pamiętać, że życie Polaków pod rosyjskim zaborem nie ograniczało się do walki i oporu przeciwko caratowi. Wcale niemało ludzi robiło kariery (...) co ciekawe, niejednokrotnie stawały się one udziałem byłych więźniów i zesłańców. 

W numerze znajdziemy blok tekstów poświęconych relacjom polsko-rosyjskim w XIX wieku: wzajemnym stereotypom, doświadczeniem i sukcesom osiąganym przez Polaków na obrzeżach imperium i ich udziałowi w wojnie rosyjsko-japońskiej. 

Źródło: Słowo od redakcji, "Mówią Wieki", nr 6/2016 

 

Этот веб-сайт использует cookies. для получения более подробной информации пройдите по ссылке. Да, я согласен/согласна Нет, хочу узнать больше