Bolszewicy w walce z religią

Kościół rzymskokatolicki w Związku Sowieckim w polskich dokumentach dyplomatycznych 1922-1938

„Do dnia 1 ma­ja 1937 roku na całym terytor­ium Związku Socjalistycznych Republik Rad nie powinno pozostać ani jednego domu mod­litwy i samo po­jęcie boga winno zostać przekreślone ja­­ko przeżytek średnio­wiecza, jako instrument ucisku mas ro­bot­niczych” – zapowiadała „pięciolatka antyreligijna”, ogłoszona w 1932 r. przez bolszewików.

Cały aparat sowieckiego państwa, jego urzędy, instytucje i organizacje miały jeszcze intensywniej niż dotychczas prowadzić działalność mającą na celu likwidację duchowieństwa i miejsc kultu oraz ateizację społeczeństwa.

W Związku Sowieckim zamieszkiwało wówczas ponad półtora miliona wiernych Kościoła katolickiego. Ogromną większość tej liczby stanowili Polacy. Starała się im pomóc dyplomacja polska, która przekona­wszy się o nieskuteczności gwarancji swobód religijnych dla Polaków zawartych w traktacie ryskim, dążyła do nadania sprawie represji wobec Kościoła w Sowietach charak­teru mię­dzynaro­dowego.

Oddawany w ręce czytelników tom jest pierwszą na rynku publikacją pozwalającą prześledzić losy Kościoła katolickiego w Związku Sowieckim w okresie międzywojennym przez pryzmat dokumentów polskiej dyplomacji. 

Prezentowany zbiór dokumentów jest unikalnym świadectwem zabiegów władz międzywojennej Polski o istnienie Kościoła rzymskokatolickiego i mniejszości polskiej na obszarach, które po upadku caratu znalazły się pod władzą bolszewików. Sto sześć unikatowych dokumentów, w większości pochodzących ze zbiorów Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie, przybliża realia życia codziennego wspólnot Kościoła rzymskokatolickiego pod władzą sowiecką, sytuację prześladowanych duchownych oraz politykę władz komunistycznych wobec katolików i mniejszości polskiej, ale także wyznawców prawosławia czy wspólnot żydowskich. Jednostkowe przykłady oraz syntetyczne raporty, podparte danymi statystycznymi, pomogą nam lepiej zrozumieć sytuację wyznaniową za wschodnią granicą Rzeczypospolitej w okresie międzywojennym. 

Spis dokumentów

Pozycję można zakupić wypełniając formularz zamówienia i przesyłając go na adres cprdip@cprdip.pl. Książka jest również dostępna w większych księgarniach w Polsce, zarówno stacjonarnych, jak i internetowych.

Informacje szczegółowe:

  • Wydanie: 2021
  • Redakcja naukowa: Roman Dzwonkowski (1930-2020)Andrzej Szabaciuk
  • Wydawca: Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia
  • Typ oprawy: twarda
  • Cena: 35 PLN
  • Język wydania: polski
  • ISBN: 9788364486975
  • Liczba stron: 344
  • Wymiary: 15.5x24.5cm
  • Waga: 0.71kg

Этот веб-сайт использует cookies. для получения более подробной информации пройдите по ссылке. Да, я согласен/согласна Нет, хочу узнать больше