POLSKA–ROSJA. DIAGNOZA SPOŁECZNA 2015

Polacy na temat Rosji i Rosjan oraz stosunków polsko-rosyjskich. Rosjanie na temat Polski i Polaków oraz stosunków rosyjsko-polskich

Pierwszy pomiar stanu stosunków polsko-rosyjskich, na zlecenie Centrum, przeprowadzono w  listopadzie i  grudniu 2012 r.  W dwa lata później, w listopadzie i grudniu 2014 r., zrealizowaliśmy kolejną falę badania monitorującego społeczny odbiór relacji polsko-rosyjskich. 

Zadania jakie sobie postawiliśmy podczas badania były następujące:

  • ukazać zmiany w  społecznym odbiorze stosunków rosyjsko-polskich na poziomie państwowym oraz na poziomie relacji między narodami (społeczeństwami),  
  • ukazać zmiany obrazu Polski w Rosji,
  • ustalić obecność stereotypów społecznych w stosunku do obu krajów i ich ludności,
  • określić zmiany w postrzeganiu bliskości/dystansu kulturowego między dwoma narodami,
  • określić odbiór społeczny bieżących wydarzeń, związanych ze stosunkami rosyjsko-polskimi.

Komentarz do wyników Łukasza Mazurkiewicza:

Polska – Rosja: głęboki regres z wojną w tle. O ile wyniki poprzedniej fali omawianych tu badań – przeprowadzonej pod koniec roku 2012 – dawały obraz „małej stabilizacji” w relacjach polsko-rosyjskich, o  tyle pomiar zrealizowany w grudniu 2014 roku przynosi zupełnie inne rezultaty, które określić można jako głęboki regres. Na wszystkie te pytania, które dotyczą bezpośrednio oceny Rosji, Rosjan i stosunków polsko-rosyjskich, padły tym razem znacznie bardziej krytyczne i  negatywne odpowiedzi. Także poglądy Rosjan na temat Polski i Polaków uległy zmianom w podobnym, negatywnym kierunku, choć z nieco mniejszym nasileniem. Stabilne pozostały w  zasadzie tylko te oceny, które nie poddają się tak bardzo doraźnym oddziaływaniom – jak np. przekonania na temat bliskości kulturowej.

Komentarz do wyników Walerija Fiodorowa:

Dramatyczne wydarzenia roku 2014 na Ukrainie stworzyły całkowicie nowy kontekst stosunków rosyjsko-polskich. Dwa kraje znalazły się po przeciwnych stronach barykady. Na pierwszy plan we wzajemnych relacjach wysunęły się już wcześniej licznie występujące przykłady niezadowolenia, krytyki, oskarżeń i konfrontacji, słowem, siły wzajemnego odpychania, podczas gdy siły przyciągania wyraźnie osłabły i nic nie wskazuje, by miało się to zmienić. Konflikt w sprawie Ukrainy między Rosją i  Zachodem, za którego ważną część Polska się uważa, przyćmił i  pozbawił wartości podjęte przez przywódców obu państw w latach 2011–2013 próby zbliżenia.

Zapraszamy do lektury:


Polska-Rosja. Diagnoza społeczna 2015

Polsha-Rossiya. Socyologicheskiy diagnoz 2015 - wersja rosyjska

Poland-Russia. Social Diagnosis 2015 - wersja angielska

Inne raporty z badań opinii publicznej

Этот веб-сайт использует cookies. для получения более подробной информации пройдите по ссылке. Да, я согласен/согласна Нет, хочу узнать больше