Wieczór Barski

13March

250 lat temu w Barze na Podolu została zawiązana Konfederacja w obronie suwerenności Rzeczypospolitej i wiary katolickiej. Skierowana była przeciwko królowi Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu oraz jego polityce reformowania kraju w oparciu o wojska rosyjskie, co skutkowało formalnym przekształceniem Polski w rosyjski protektorat.  Więcej.

Archive

This website uses cookies. For more information on cookies please see our privacy policy and cookies notice. Yes, I agree. No, I want to find out more