w Centrum obiektywu

Projekt "w Centrum obiektywu" zakłada ukazanie w atrakcyjny sposób relacji dwóch sąsiadujących ze sobą krajów. Krótkie nagrania pomagają budować zrozumienie nierzadko bardzo skomplikowanych aspektów stosunków polsko-rosyjskich.

Wspólna historia Polski i Rosji jest długa, złożona i stale obecna w mediach. Co jednak tak naprawdę o sobie wiemy? Jak Rosjanie widzą naszą kulturę i nas samych?  I w drugą stronę, jaka jest nasza wiedza dotycząca jednego z naszych największych sąsiadów? Pytamy też o związki międzykulturowe, o wzajemne stereotypy i modele męskości i kobiecości. 

Nasze badania opinii publicznej pokazują, że Rosjan postrzegamy nie najgorzej: „Są wprawdzie kulturowo i mentalnie dość odlegli, mają jednak cechy budzące szacunek i sympatię – są postrzegani jako otwarci, serdeczni, gościnni, można z nimi szczerze porozmawiać”. Natomiast państwo rosyjskie jest dla nas „nieprzyjazne, niebudzące zaufania, rządzone autorytarnie, a jednocześnie źle zorganizowane i niesprawne, pełne kontrastów i patologii”.

Zależy nam, aby w tworzonych przez nas filmach pokazać relacje na poziomie społeczeństw. Co nas łączy, co różni, a gdzie możemy znaleźć platformę porozumienia? Tego wszystkiego dowiecie się z dwóch projektów:

This website uses cookies. For more information on cookies please see our privacy policy and cookies notice. Yes, I agree. No, I want to find out more