W kręgu Peruna

27June

W Rosji, po latach ateizacji i próbach tworzenia komunistycznego „państwa bez boga”, można zaobserwować swoisty renesans życia religijnego. Zjawisko powrotu do religii dotknęło głównie prawosławie, które obok islamu, buddyzmu i judaizmu jest uznawane w Rosji za konfesję „tradycyjną”. Więcej.

Archive

This website uses cookies. For more information on cookies please see our privacy policy and cookies notice. Yes, I agree. No, I want to find out more