Club of Warsaw

31August

Zapraszamy młodych liderów z Polski i Rosji do wspólnego spotkania, nauki i wymiany doświadczeń! „Club of Warsaw” to miejsce dla młodych osób aktywnie uczestniczących w życiu publicznym na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym. Więcej.

Archive

This website uses cookies. For more information on cookies please see our privacy policy and cookies notice. Yes, I agree. No, I want to find out more