Przerwane biografie

17September

Setki tysięcy Polaków z Kresów Wschodnich zostało w latach 1940–41 przymusowo przesiedlonych w głąb ZSRR. Ich dramatyczne losy to niezwykle ważny rozdział polskiej pamięci. Więcej o książce.

Archive

This website uses cookies. For more information on cookies please see our privacy policy and cookies notice. Yes, I agree. No, I want to find out more