diagnoza spoleczna 2020

14September

Polska-Rosja. Diagnoza społeczna 2020. Czy głęboki kryzys zaufania do Rosji i Rosjan, jaki ujawnił się w badaniu z roku 2014 w rezultacie wojny na Ukrainie, trwa nadal? Więcej.

Archive

This website uses cookies. For more information on cookies please see our privacy policy and cookies notice. Yes, I agree. No, I want to find out more