Targi książki historycznej 2017

Targi Książki Historycznej to impreza o charakterze promocyjno-informacyjnym, cyklicznym (odbywa się co roku) i niekomercyjnym (wstęp na targi jest bezpłatny). Towarzyszą jej liczne imprezy, spotkania autorskie, promocje książek oraz pokazy filmów fabularnych i dokumentalnych. Targi odbywają się w Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim w Warszawie − Muzeum. 

Centrum od trzech lat również bierze udział w wydarzeniu wystawiając się ze swoimi publikacjami, a także organizując dyskusje.

W tym roku oprócz naszych dotychczasowych wydawnictw zaprezentowaliśmy dwie nowości: "Wspomnienia" Siergieja Wittego" i "O ziemię naszą, nie waszą. Ideowe aspekty procesów narodotwórczych w Europie Środkowej i Wschodniej" pod red. Łukasza Adamskiego

Ponadto zorganizowaliśmy debatę "Źródła politycznych nieporozumień - dlaczego warto badać nie tylko wiek XX.", w której udział wzięli dr Łukasz Adamski, prof. Adam Bosiacki i dr Hieronim Grala. Rozmowę poprowadzi dr Maciej Wyrwa. Dyskusja odbyła się 30 listopada 2017 r. w Sali Kinowej (Zamek Królewski w Warszawie) i była połączona z promocją książki "O ziemię naszą, nie waszą...".

This website uses cookies. For more information on cookies please see our privacy policy and cookies notice. Yes, I agree. No, I want to find out more