Po bezprawiu. Okupacja Krymu i jej konsekwencje polityczne i prawnomiędzynarodowe

Rosyjskie stanowisko względem prawa międzynarodowego oraz zasady integralności terytorialnej swoich sąsiadów stały się żywotną kwestią polityczną, prawną i interesującym problemem badawczym. Krym jest okupowany przez Rosję – jakie są prawne możliwości wyjścia z tej sytuacji? Co może prawo międzynarodowe, a czego nie należy od niego oczekiwać? Czy możliwy jest ład międzynarodowy bez przestrzegania tego prawa?

PROGRAM

15:00-15:10
otwarcie
Ernest Wyciszkiewicz, dyrektor Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia
Sławomir Dębski, dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych

15:10-16:00
“Krym - cztery lata bezprawia”
dyskusja wiceministrów spraw zagranicznych Polski i Ukrainy
Wasyl Bodnar, wiceminister spraw zagranicznych Ukrainy
Bartosz Cichocki, wiceminister spraw zagranicznych Polski
Sławomir Dębski | moderator

16:00-17:40
Okupacja Krymu i jej konsekwencje polityczne i prawnomiędzynarodowe
prof. Władysław Czapliński, Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
prof. Dino Kritsiotis, Uniwersytet w Nottingham
prof. Mykoła Hnatowski, Uniwersytet im. Tarasa Szewczenki w Kijowie dr Ernest Wyciszkiewicz, Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia | moderator

fot. Дипломатична академія при Міністерстві закордонних справ України

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.

Po bezprawiu_program - wersja polska

Після безправ'я_програма - українська версія

This website uses cookies. For more information on cookies please see our privacy policy and cookies notice. Yes, I agree. No, I want to find out more