Po raz pierwszy w białoruskich badaniach historycznych o tragicznych wydarzeniach z jesieni 1939 r. i sowieckiej polityce na „Zachodniej Białorusi” w latach 1939-1941 opowiadają bezpośredni świadkowie tamtych wydarzeń. W książce Za pierwszych Sowietów. Polsko-białoruskie pogranicze 1939–1941 w relacjach mówionych mieszkańców Białorusi przedstawiono relacje zarówno Białorusinów jak i i Polaków, którzy w wyniku sowieckiej agresji stali się obywatelami ZSRS.

Ich pamięć staje się wyzwaniem wobec kłamstw propagandy komunistycznej wciąż obecnej w podręcznikach historii na Białorusi.

Udział w prezentacji weźmie prof. Aleksandr Smalańczuk, redaktor książki.

Moderator: prof. Aleksander Krawcewicz

kiedy: gdzie: 6 listopada 2019 (środa) godz. 19:00
gdzie: Centrum Życia Miejskiego, Grodno, ul. Kirowa 3 (Цэнтр гарадскога жыцця, Гродна, вул. Кірава 3)

This website uses cookies. For more information on cookies please see our privacy policy and cookies notice. Yes, I agree. No, I want to find out more