Michaił Bułhakow. Życie nieoczywiste

Powieść Michaiła Bułhakowa „Mistrz i Małgorzata”, uznana za jedno z najwybitniejszych dzieł literackich XX wieku, fascynuje kolejne pokolenia czytelników. Równie fascynujące są losy jej autora, badaniem których od lat zajmuje się prof. Marietta Czudakowa. Rezultatem jej wieloletniej pracy była pierwsza naukowa biografia Bułhakowa,  która ukazała się w ZSRR w 1988 roku.  Czy znaczy to, że wiemy już wszystko o autorze „Mistrza i Małgorzaty”? Czy w jego biografii są jeszcze jakieś białe plamy? Czego dotyczą? Co jest ich powodem? Do rozmowy zaprosiliśmy także dr Karolinę Korcz, która badała recepcję powieści „Mistrz i Małgorzata” w PRL. Całość poprowadzi dr Marek Radziwon.

Notki o uczestnikach

Marietta Czudakowa, literaturoznawczyni, krytyczka literacka, pisarka, autorka ponad 200 prac naukowych i artykułów na temat historii literatury XX wieku, historii filologii i krytyki literackiej. Zainteresowania badawcze: historia rosyjskiej literatury czasów sowieckich (przede wszystkim twórczość Bułhakowa, Zoszczenki, Zamiatina), historia filologii rosyjskiej, archiwoznawstwo oraz tekstologia. Jest autorką pierwszej naukowej biografii Michaiła Bułhakowa i przewodniczącą Fundacji Bułhakowa.

Karolina Korcz, absolwentka Wydziału Filologii  Polskiej i Klasycznej UAM. W 2016 r. obroniła doktorat „Mistrz i Małgorzata” Michaiła Bułhakowa w Polsce w latach 1969-1989, w którym zostały omówione warunki i sposoby funkcjonowania powieści w obiegu czytelniczym w Polsce,  specyfika recepcji powieści oraz wartość dzieła dla kultury polskiej. Praca w formie książkowej została wydana w 2019 r. pt. Cień Wolanda nad PRL. „Mistrz i Małgorzata” Michaiła Bułhakowa w Polsce w latach 1969-1989. Obecność. Recepcja. Odzew. Autorka artykułów naukowych, recenzji oraz rozdziałów monograficznych.

Marek Radziwon, absolwent Wydziału Wiedzy o Teatrze warszawskiej PWST, krytyk teatralny, tłumacz, były dyrektor Instytutu Polskiego w Moskwie, sekretarz Nagrody Literackiej NIKE, adiunkt w Instytucie Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie. Wydał m.in. biografię Iwaszkiewicz. Pisarz po katastrofie (2010), Wstyd było milczeć. Świadectwa radzieckich dysydentów (2013).

Zapraszamy do obejrzenia debaty: 

 

 

This website uses cookies. For more information on cookies please see our privacy policy and cookies notice. Yes, I agree. No, I want to find out more