Akademia Badawcza Centrum Dialogu

Українська версія нижче

Centrum powołuje Akademię Badawczą Centrum Dialogu, wielowymiarowy program nakierowany m.in. na wsparcie badaczy z Ukrainy, Białorusi i Rosji, którzy w związku z sytuacją polityczną w tych państwach są narażeni na niebezpieczeństwo i nie mogą bezpiecznie kontynuować swojej pracy badawczej.

Zadania Akademii:

1)     Przyznawanie świadczeń dla naukowców, które umożliwiają działalność badawczą lub analityczną w zakresie zadań realizowanych przez Centrum dotyczących obszaru Europy Środkowej i Wschodniej.

2)     Organizacja szkół letnich, seminariów, konferencji dla młodych badaczy, które umożliwią im dyskusję nad najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi obszaru Europy Środkowej i Wschodniej, a także doskonalenie warsztatu badaczy oraz integracja środowiska naukowego.

3)     Inicjowanie i wspieranie rzetelnych badań naukowych badaczy z Ukrainy, Białorusi i Rosji

4)     Organizowanie i wspieranie współpracy między środowiskami naukowo-eksperckimi, ośrodkami akademickimi w regionie Europy Środkowej i Wschodniej

5)     Tworzenie przestrzeni rzetelnej debaty między instytucjami badawczymi, ośrodkami akademickimi w regionie Europy Środkowej i Wschodniej poprzez organizację konferencji i seminariów

Kontakt: abcd@cprdip.pl

***

Академія Досліджень Центру Діалогу

Центр створює  Академію Досліджень Центру Діалогу – багаторівневу програму, спрямовану на підтримку дослідників з України, Білорусі та Росії, які внаслідок політичної ситуації в цих країнах перебувають під загрозою і не можуть продовжувати свою дослідницьку діяльність.

Задачі Академії:

1) Організація грошових виплат для дослідників, які дозволять заявникам провадити дослідницьку і аналітичну роботу в рамках завдань Центру, що стосуються регіону Центрально-Східної Європи.

2) Організація літних шкіл, семінарів, конференцій для молодих дослідників, які дозволять їм обговорювати найбільш важливі питання, що стосуються Центрально-Східної Європи, а також підвищити свою кваліфікацію та інтегруватися в наукову спільноту.

3) Ініціювання та підтримка ретельних наукових досліджень науковців з України, Білорусі та Росії.

4) Організація та підтримка співробітництва між дослідницькими та академічними центрами в регіоні Центрально-Східної Європи.

5) Створення майданчику для дискусій між дослідницькими інституціями та академічними осередками в регіоні Центрально-Східної Європи шляхом організації конференції та семінарів. 

Контакти: abcd@cprdip.pl

This website uses cookies. For more information on cookies please see our privacy policy and cookies notice. Yes, I agree. No, I want to find out more