Wiedza o Katyniu zdaje się być w Polsce powszechna, jednak niewielu osobom udało się dotrzeć do miejsc pochówku ofiar. Mając świadomość, że nie wszyscy mogą sobie pozwolić na wyjazd do Rosji, chcemy poprzez projekt „Katyń pro memoria” przybliżyć to miejsce w sposób jak najbardziej pełny. Za pomocą interaktywnego portalu każdy z użytkowników będzie mógł na własne oczy zobaczyć Polski Cmentarz Wojenny w Katyniu i poczuć atmosferę tego miejsca.

Często w wyobraźni Polaków te miejsca postrzegane są jako leżące gdzieś daleko w Rosji czy na Ukrainie. Barierą nie do pokonania staje się odległość licząca tysiące kilometrów i wymogi wizowe, ale także niepewność, co tam zastaną. Tymczasem Katyń, tak ważny dla polskiej i rosyjskiej historii symbol, to konkretne miejsce na ziemi. Spacer po jego ścieżkach porusza odwiedzającego w sposób zupełnie odmienny niż książka czy film. 

Pierwszą część projektu Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia stanowi publikacja „Katyń. Przewodnik szlakiem Zbrodni, który opisuje historię i geografię mordu na polskich jeńcach w Kozielsku, przewiezionych do Gniezdowa, rozstrzelanych i spoczywających w Lesie Katyńskim, gdzie dzisiaj mieści się Polski Cmentarz Wojenny. Naszym celem jest zaoferowanie czytelnikom opracowania łączącego podstawowe informacje historyczne z praktycznymi poradami dotyczącymi poruszania się w terenie i specyfiki lokalnej. 

Drugim elementem projektu jest przygotowanie portalu internetowego „Katyń Pro Memoria”, który będzie rodzajem wirtualnego spaceru po Memoriale. Dwustopniowa narracja pozwoli poczuć atmosferę tego miejsca, zanurzyć się w katyński las i spacerując po nim jeszcze raz na nowo odkryć wydarzenia i miejsca znane z tragicznych kart polskiej historii. Umożliwimy dojrzenie pod osłoną spiżowego mitu Katynia tysięcy – a może chociaż kilku wybranych – Polaków, bohaterów, ludzi z krwi i kości. Bardziej dociekliwi będą mogli wyjść poza symboliczną przestrzeń lasu i zobaczyć cmentarz tak jak wygląda w rzeczywistości dzięki serii materiałów wideo, poznać historię stojącą za każdą częścią Memoriału i poszerzyć swoją wiedzę o spoczywających tam osobach i o samej Zbrodni Katyńskiej. Uruchomienie portalu planowane jest na marzec 2020 roku.

Trzeci element projektu to akcja społeczna „Niech rozbłyśnie las pamięci”. Celem portalu jest upamiętnienie ofiar poległych w Katyniu. Chcielibyśmy przywrócić jednostkowy wymiar Zbrodni i każdego wymienić z imienia i nazwiska. W ramach akcji na portalu zostanie uruchomiona aplikacja umożliwiająca zapalenie znicza dla poległych w Katyniu. Jego symboliczne zapalenie pozwoli użytkownikom nie tylko oddać cześć ofiarom, ale także poznać ich historie, zobaczyć ich twarze. Naszym celem jest zapalenie wirtualnych zniczy dla wszystkich 4415 pochowanych w Katyniu w 80. rocznicę Zbrodni w 2020 roku.

#KatynProMemoria #laspamieci

This website uses cookies. For more information on cookies please see our privacy policy and cookies notice. Yes, I agree. No, I want to find out more