Между Берлином и Москвой. Германо-советские отношения в 1939–1941 гг.,Славомир Дембски

Pierwsza od czasów książki Aleksandra Bregmana (Najlepszy Sojusznik Hitlera, Londyn 1958) tak szczegółowa i obszerna monografia na temat stosunków III Rzeszy i Związku Sowieckiego, od momentu zawarcia paktu Ribbentrop-Mołotow aż do wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej w czerwcu 1941 r. Pozycja ta została przygotowana w oparciu o solidną bazę źródłową i jest wynikiem wieloletnich badań autora w archiwach niemieckich, rosyjskich oraz w polskim Archiwum Akt Nowych. Uwzględnia ona najnowsze osiągnięcia historiografii rosyjskiej, niemieckiej i polskiej. Publikacja zawiera wiele oryginalnych ustaleń, nowatorskich, odważnych, a czasami kontrowersyjnych tez, pozwalających na zweryfikowanie dotychczasowych poglądów.

"Pierwszorzędna rekonstrukcja historycznie złożonej, lecz niezmiernie ważnej fazy stosunków niemiecko-sowieckich. Analiza przyczyn wojny niemiecko-sowieckiej i jej strategicznych mechanizmów jest wyśmienita. Zbadanie alternatywnych sowieckich planów wojennych istotnie rzuca nowe światło na zachowanie Stalina, szczególnie we wczesnych fazach wojny."
Zbigniew Brzeziński

"Jest to fascynująca historia przyjaźni i rywalizacji, nienawiści i intryg dwóch wodzów a zarazem zbrodniarzy - Hitlera i Stalina, którzy stali na czele największych w dziejach ludzkości totalitarnych potęg. Starcie było nieuniknione. Sławomir Dębski, wybitny polski historyk, dochodzi- na podstawie nowych nieznanych dokumentów - do zaskakujących wniosków. Odpowiada na pytania, które od blisko 70 lat pozostają otwarte: jakimi motywami kierowali się przywódcy hitlerowskiej III Rzeczy i radzieckiej Rosji, zawierając 23 sierpnia 1939 roku Pakt Ribbentrop-Mołotow? Dlaczego Niemcy dokonały 22 czerwca 1941 r. napaści na Związek Radziecki? Autor nie ulega - w poszukiwaniu odpowiedzi na te i inne pytania - utartym schematom ani propagandowym stereotypom. Ma odwagę formułowania sądów niezależnych i samodzielnych."
Adam Daniel Rotfeld

Książka została wydana nakładem Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz Wydawnictwa ROSPEN.

Publikację można nabyć tutaj.

Książka jest rosyjskim tłumaczeniem publikacji "Między Berlinem a Moskwą. Stosunki niemiecko-sowieckie 1939-1941".

This website uses cookies. For more information on cookies please see our privacy policy and cookies notice. Yes, I agree. No, I want to find out more