Wołyń i Galicja Wschodnia pod okupacją niemiecką 1943-1944 pod redakcją Łukasza Adamskiego i Grzegorza Hryciuka.

Przedstawiany Czytelnikom tom źródeł to obszerny wybór sowieckiej dokumentacji dotyczącej Polaków i polskiego podziemia w południowo-wschodnich województwach II Rzeczypospolitej. Materiały te nie były edytowane po polsku, a źródła pochodzące z mało dostępnego do niedawna archiwum Służby Bezpieczeństwa Ukrainy w ogóle nie były znane badaczom. Tom ten oraz jego kontynuacja: Wołyń i Galicja Wschodnia „za drugiego Sowieta” odsłaniają wiele nieznanych dotychczas badaczom aspektów polityki ZSRS wobec Polaków.

Publikacja zawiera dokumenty ukazujące stosunek władz sowieckiej Ukrainy, w tym Nikity Chruszczowa, do Polaków, informacje o polskojęzycznych oddziałach sowieckiej partyzantki, raporty o nastrojach polskiej ludności zamieszkującej Wołyń i Galicję Wschodnią, czy też materiały ilustrujące stosunek Sowietów do Rzezi Wołyńskiej oraz początki zwalczania polskiego podziemia niepodległościowego przez NKWD i NKGB.

Publikacja jest wynikiem prac w ramach projektu badawczego Stosunki między władzą sowiecką a Polskim Państwem Podziemnym: 1943–1946.

Pozycję można zakupić wypełniając formularz zamówienia (Formularz zamówienia), książka jest również dostępna w większych księgarniach w Polsce, zarówno stacjonarnych, jak i internetowych.

Informacje szczegółowe:
Wydanie: pierwsze
Data wydania: 2019
Oprawa: twarda, szyta
Format: 155 x 245 mm
ISBN 978-83-64486-70-8
Cena brutto: 39,00 zł

This website uses cookies. For more information on cookies please see our privacy policy and cookies notice. Yes, I agree. No, I want to find out more