Katyń. Zbrodnia i kłamstwo, MÓWIĄ WIEKI NR 4/13

To numer monograficzny wydany z okazji 70. rocznicy ujawnienia zbrodni katyńskiej dokonanej w 1940 roku przez Sowietów na ok. 22 tys. polskich jeńcach wojennych i więźniach politycznych. 

W numerze odnajdziemy rozważania nad tym dlaczego Stalin, Beria i towarzysze z sowieckiego politbiura zdecydowali się zgładzić tysiące Polaków przetrzymywanych w obozach jenieckich i więzieniach NKWD na Białorusi i Ukrainie. Jak zapadła i jak została wykonana ta decyzja, jaka wreszcie była postawa władz Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii wobec zbrodni katyńskiej. 

Ponadto jaką w końcu rolę odgrywała i odgrywa sprawa katyńska w stosunkach polsko-rosyjskich od 1990 roku do dziś.

This website uses cookies. For more information on cookies please see our privacy policy and cookies notice. Yes, I agree. No, I want to find out more