Napoleon rusza na Moskwę, MÓWIĄ WIEKI NR 02/2012

Numer jest poświęcony kampanii 1812 roku, która była wielkim wydarzeniem dla licznych ludów, społeczeństw i kultur, które odmieniły postać świata. Rosja, zatrzymując Wielką Armię, potwierdziła swe mocarstwowe aspiracje - i to nie tylko w perspektywie europejskiej.

28 lipca 1812 roku Napoleon, wchodząc do swojej kwatery w Witebsku, zawołał: "Zatrzymuję się tutaj, by skupić całą moją armię, aby wypoczęła, i zorganizować Polskę. Kampania roku 1812 jest już zakończona!" Wkrótce jednak Bonapartego zaczęły drążyć wątpliwości: Witebsk?! To za mało... Sięgnę do serca Rosji. - pisze Tomasz Bohun.

Bogdan Boruski tłumaczy - Wojny Napoleońskie w wielu krajach, także na ziemiach polskich, przyniosły trwałe zmiany nie tylko w kwestiach ustawodawczych czy wojskowych, ale także w sferze obyczajów. Dotyczy to również kuchni. Powracając do Polski weterani propagowali nabyte zamiłowania do nowo poznanych dań i trunków. Czy swoiste doświadczenia kampanii 1812 roku odcisnęły jakiś ślad na kulinarnych gustach Polaków?

W numerze znalazły się również artykuły o bitwie pod Smoleńskiem, pod Borodino,
a także wywiad z Andrzejem Nieuważnym, historykiem specjalizującym się w epoce napoleońskiej.

W NUMERZE:
ROZMOWY "MÓWIĄ WIEKI"
WARMIACY, MAZURZY I INNI. ROZMOWA Z EDWARDEM CYFUSEM

Teresa Astramowicz-Leyk, Wiktor Leyk
MNIEJSZOŚCI NARODOWE I WYZNANIOWE NA WARMII I MAZURACH

W PAŃSTWIE ZAKONNYM
ZANIM NADESZLI KRZYŻACY
Andrzej Brzozowski
DROGA DO MOCARSTWA. ROZWÓJ PAŃSTWA KRZYŻACKIEGO W PRUSACH
Andrzej Brzozowski
PAŃSTWO BRACI-RYCERZY
Andrzej Radzymiński

OD PRUS KSIĄŻĘCYCH DO KRÓLESTWA PRUSKIEGO
Z POLSKĄ PRZECIWKO KRZYŻAKOM. ZWIĄZEK MIAST PRUSKICH
Jan Gancewski
W CIENIU WAWELU PÓŁNOCY
Szymon Drej
PRUSY HOHENZOLERNÓW
Jacek Wijaczka

ŁUNA NAD PRUSAMI
GRUNWALD 1410. WIELKA WOJNA, WIELKA BITWA, WIELKIE ZWYCIĘSTWO
Sławomir Moćkun
WOJNY POLSKO KRZYŻACKIE
Krzysztof Kwiatkowski
KRESY W OGNIU. POGRANICZE RZECZYPOSPOLITEJ I PRUS KSIĄŻECYCH W PIERWSZEJ POŁOWIE XVII WIEKU
Sławomir Augusiewicz
WSCHODNIOPRUSKIE KAMPANIE NAPOLEONA
Sławomir Skowronek
MAZURSKIE BITWY WIELKIEJ WOJNY
Piotr Szlanta

CZAS NACJONALIZMÓW
MODERNIZACJA BASTIONU NIEMIECKOŚCI
Rafał Żytyniec
WARMIA I MAZURY W NAZISTOWSKICH PRUSACH WSCHODNICH
Waldemar Brenda

TYGIEL KULTUROWY
PÓŁNOCNY DZIKI ZACHÓD. WARMIA I MAZURY W LATACH 1945-1947
Waldemar Brenda
DEKADA STRACHÓW
Błażej Brzostek
OPÓR SPOŁECZNY W WOJEWÓDZTWIE OLSZTYŃSKIM CZASÓW PRL
Piotr Kardela

HISTORYCZNA AGENCJA TURYSTYCZNA
PIĘKNO NIEDOCENIANE. ZABYTKI ARCHITEKTURY WARMII I MAZUR
Małgorzata Jackiewicz-Garniec

This website uses cookies. For more information on cookies please see our privacy policy and cookies notice. Yes, I agree. No, I want to find out more