Wojna informacyjna i propaganda historyczna

Raport z badania opiini publicznej.

Ostatnie lata w  stosunkach między Polską a Rosją upływają przede wszystkim pod znakiem napięć wokół interpretacji historii XX wieku. 

Raport pokazuje, co Polacy wiedzą o rosyjskich działaniach propagandowych w dziedzinie historii, jakie emocje one w nich wzbudzają i jak postrzegają polską odpowiedź. Badanie pokazuje dość powszechny kontakt polskiej opinii publicznej z przekazami rosyjskiej propagandy. Większość tych przekazów nie trafia na zbyt podatny grunt, spotykając się z odrzuceniem na poziomie racjonalnym i negatywnym odbiorem emocjonalnym.

Raport został opracowany na zlecenie Centrum przez firmę ARC Rynek i Opinia. 

Pobierz raport tutaj.

 

Zapraszamy do obejrzenia wideoprezentacji raportu:

This website uses cookies. For more information on cookies please see our privacy policy and cookies notice. Yes, I agree. No, I want to find out more