Nawet zakaz NATO nie powstrzymał Trumpa przed tweetowaniem

 Dyrektor Ernest Wyciszkiewicz o ostatnim szczycie NATO w Brukseli i politycznym wymiarze Mundialu w Rosji w audycji "Światopogląd". Zapraszamy do słuchania: audycje.tokfm.pl/.

This website uses cookies. For more information on cookies please see our privacy policy and cookies notice. Yes, I agree. No, I want to find out more