Rosjanie w Kolbudach. Taniec językiem wystukiwanym stopami.

Czy taniec jest międzynarodowym językiem przyjaźni wystukiwanym stopami? Odpowiedzi na to pytanie szukają uczniowie z Sankt Petersburga oraz Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego w Kolbudach. W poniedziałek 5 czerwca młodzież z Polski i Rosji spotkała się po raz pierwszy. W przezwyciężeniu nieśmiałości i nawiązaniu kontaktu pomóc miały przygotowane przez uczniów pokazy tańców. Goście ze Wschodu przyjechali do Kolbud na tydzień. We wrześniu młodzież z Kolbud pojedzie do kraju swoich nowo poznanych kolegów.

Współpraca między szkołami realizowana jest w ramach Polsko-Rosyjskiej Wymiany Młodzieży 2017. Realizacja projektu stała się możliwa  dzięki dotacji udzielonej przez  Centrum Polsko- Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz dofinansowaniu przez Gminę Kolbudy.

- W projekcie bierze udział piętnastu uczniów szkoły w Kolbudach i piętnastu uczniów ze Szkoły nr 216 im. Adama Mickiewicza w Sankt Petersburgu. – mówi Beata Woźniak z ZKPiG Kolbudy, koordynator projektu. - Goście z Rosji biorą udział w warsztatach tanecznych na terenie szkoły w Kolbudach oraz uczestniczą w bogatym programie wymiany.  Wraz z rówieśnikami z Polski zapoznają się m.in. z tańcem kaszubskim i poznają Kaszuby uczestnicząc w wycieczkach po regionie.  

Młodzież z Kolbud w dużym napięciu oczekiwała na pierwsze spotkanie z nowymi kolegami. Gdy młodzi Rosjanie pojawili się w szkole zostali powitani, przygotowanymi przez naszych uczniów pocztówkami. Młodzież z ZKPiG wręczyła gościom - okraszone zdjęciami (swoimi i swoich miejscowości) - wizytówki. Miłego pobytu w Kolbudach i na Pomorzu życzył uczniom zza wschodniej granicy wójt Leszek Grombala. Po powitaniach przyszedł czas na pokazy tańca, który towarzyszył będzie młodzieży przez cały czas pobytu. Najwyraźniej ta część spotkania pomogła przełamać pierwsze lody. Na zakończenie uczniowie już wspólnie wykonywali układy taneczne do prezentowanych melodii. 

- Takie spotkania na pewno zostaną w naszej pamięci na długie lata – mówili nasi uczniowie jeszcze przed spotkaniem z Rosjanami. – Mamy okazję poznać inne kraje. Wymiana młodzieży to sposób na przełamywanie stereotypów. Może uczniowie z Sankt Petersburga też miło będą wspominali wizytę w Kolbudach.

W trakcie tygodniowego pobytu goście z Rosji odwiedzą Gdańsk i Gdynię oraz Teatr Szekspirowski i Teatr Muzyczny. Nauczą się współpracy i poszanowania odmienności kultur, będą przełamywać stereotypy. Wyjazd grupy polskiej do Sankt Petersburga planowany jest na wrzesień bieżącego roku. 

Projektowi przyświeca kilka haseł związanych z tańcem. – mówi Beata Woźniak. - Najważniejsze z nich to: „Taniec jest sztuką piękną. Potrafi połączyć dwoje ludzi, z dwóch różnych światów”.  

- Mam nadzieję, że młodzież z Rosji miło spędzi u nas czas, a nasi uczniowie będą mieli okazję poznać piękne miasto, jakim bez wątpienia jest Sankt Petersburg – mówi wójt Leszek Grombala. – Oryginalna architektura na pewno na długo zapadnie w pamięci naszym uczniom. Przy okazji chciałbym podziękować kadrze ZKPiG w Kolbudach oraz pracownikom Urzędu Gminy Kolbudy, którzy włożyli naprawdę wiele pracy, aby projekt mógł dojść do skutku. Gościom z Rosji raz jeszcze życzę miłego pobytu i niezapomnianych wrażeń.

Źródło: www.kolbudy.pl/

Od dnia 25 maja 2018 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), zwane dalej „RODO”, jak również z tym dniem weszła w życie ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000).

W związku z wprowadzeniem nowych regulacji prawnych przekazujemy poniższe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz o zasadach, na jakich się to odbywa.
- Administratorem danych jest Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, oraz podmioty, z którymi zawarło ono stosowne umowy o przetwarzanie danych osobowych w imieniu Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Organem nadzorczym w rozumieniu RODO, powołanym do kontroli przestrzegania ochrony danych osobowych, jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia wyznaczyło inspektora ochrony danych w osobie Macieja Łuczaka, z którym można się kontaktować drogą mailową pod adresem iod@cprdip.pl lub telefonicznie pod numerem +48 502 348 833.
- Administrator danych pozyskuje dane osobowe w sposób automatyczny w ramach korzystania ze stron internetowych administrowania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (są one zapisywane w plikach cookies) oraz poprzez logowanie się użytkowników korzystających ze stron internetowych Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Dane osobowe to informacje umożliwiające zidentyfikowanie osób fizycznych. W przypadku korzystania z naszych stron internetowych takimi danymi są w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, login, hasło, adres IP, czy numer telefonu.
- Gromadzenie i przetwarzanie zebranych danych osobowych jest niezbędne do korzystania z prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia serwisów i usług oraz wykonywania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia swoich zadań ustawowych.
- Każde pozyskiwanie danych osobowych musi być oparte na właściwych podstawach prawnych. Obok stosownego umocowania ustawowego oraz umowy zawartej pomiędzy stronami, taką podstawą jest także dobrowolne przekazanie danych osobowych i zgoda na ich przetwarzanie w celu, w jakim zostały udostępnione administratorowi.
- Osoba, który wyraziła zgodę na przetwarzania danych osobowych jest uprawniona, aby taką zgodę w każdej chwili - bez wskazywania jakichkolwiek przyczyn – cofnąć bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Posiada ona także prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ma także uprawnienie do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec sposobu przetwarzania danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Warunkiem korzystania ze stron internetowych prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest wyrażenie dobrowolnej i niczym nieskrępowanej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów prawnych. - W przypadku korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia przez osoby poniżej 16 roku życia konieczne jest wyrażenie stosownej zgody lub jej zaaprobowanie przez osobę sprawującą władzę rodzicielską lub opiekę nad takim nieletnim.

Mając powyższe na uwadze, jeżeli jesteś osobą, która ukończyła 16 lat i dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zbieranych automatycznie w ramach korzystania z serwisów i usług oferowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia kliknij na krzyżyk z prawej strony wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.