Młodzież z Polski i Rosji łapie wiatr w żagle w ramach projektu "Polsko-Rosyjska Szkoła pod Żaglami", której jesteśmy współorganizatorami.

Polsko-Rosyjska Szkoła pod Żaglami jest przedsięwzięciem realizowanym przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w ramach programu wymiany młodzieży, który jest jednym z ustawowych celów działalności CPRDiP. 

W ramach projektu 32-osobowa grupa nastolatków z Polski i Rosji bierze udział w rejsie dookoła Europy na pokładzie żaglowca „Pogoria”. W czasie wyprawy uczestnicy nie tylko zgłębiają tajniki żeglarstwa, lecz również realizują program nauczania i mają okazję do wzajemnego poznania się i zrozumienia. Projekt umożliwia skuteczne zwalczanie rozpowszechnionych w Rosji i w Polsce stereotypów o wzajemnej wrogości Polaków i Rosjan, jest inwestycją w młode pokolenie rosyjskich liderów, którzy w przyszłości będą uwzględniać doświadczenie współpracy z młodymi Polakami na morzu w kształtowaniu własnego, niezależnego, stosunku do Polski i Polaków.

Wolontariusze z Polski i Rosji wspólnie płyną w kilkumiesięczny rejs z kapitanem Krzysztofem Baranowskim.

Polsko-Rosyjska Szkoła pod Żaglami nie jest po to, by zrobić z dzieci żeglarzy, ale po to, żeby wspólnie mogły się uczyć. Trudno stwierdzić, co będzie większym wyzwaniem dla piętnastolatków z Polski i Rosji - wspólna nauka w języku angielskim, wspólna praca na wachtach bez taryfy ulgowej, sztormy czy pokładowe menu?

Doświadczenia morskie i twarda szkoła wytrzymałości jaką jest długotrwała żegluga oceaniczna zdecydowanie kształtuje charakter młodego człowieka, młodzież uczy się współdziałania w niewielkiej grupie załogi i zdrowej rywalizacji. 

Prowadzenie procesu wychowania w czasie długiego rejsu ma szczególne walory - od działania poszczególnych osób zależy bezpieczeństwo wszystkich, konieczne jest więc poddanie się dyscyplinującemu wpływowi przełożonych, a jeszcze bardziej siłom natury. Młodzież szybko zdobywa i aktywnie stosuje w praktyce podstawową wiedzę o żeglowaniu – w tym o wykorzystaniu sił natury do ekologicznego sposobu podróżowania i transportu. 

Postawienie przed młodą załogą działającą pod kierunkiem doświadczonych oficerów zadania obsłużenia w każdych warunkach pogodowych takielunku żaglowca wymaga pracy na rejach (ostatnia na poziomie 10 piętra) i znacznego wysiłku fizycznego, często w godzinach nocnych, w trybie wachtowym lub alarmowym.

Kształtuje to odwagę i jednocześnie przezwycięża własne słabości, zaś przykłady i zdrowa rywalizacja w grupie rówieśniczej szybko wyrównują poziom do najlepszych. Zarówno praca zespołowa jak spożywanie posiłków, a także odpoczynek, zwiedzanie portów i zabawa realizowane są jest w tej samej grupie, poddanej stałej kontroli ze strony oficerów żaglowca będących jednocześnie nauczycielami i wychowawcami. Etykieta morska i zmieniająca się hierarchia funkcji załogi (raz steruje się żaglowcem czy pracuje na rejach, raz szoruje WC czy obiera ziemniaki) jest doskonałym narzędziem wychowawczym sprzyjającym kształtowaniu silnego i otwartego charakteru, odpornego na wszelkie trudności.

Dotychczasowe edycje "Polsko-Rosyjskiej Szkoły pod Żaglami":

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych plikach cookie można znaleźć tutaj. Tak, akceptuję Nie, chcę dowiedzieć się więcej