Konkurs prac studenckich i doktoranckich  „Aktualna Nauka” pamięci Olega Kena

Otwarty konkurs prac studenckich i doktoranckich „Aktualna Nauka” pamięci Olega Kena odbywa się od 2008 roku z inicjatywy Wiery Ken. Jego celem jest stworzenie przestrzeni wymiany myśli i poglądów dla młodych naukowców zajmujących się tematyką historii Rosji, Polski i krajów Europy Środkowo-Wschodniej w XX wieku.

Corocznie konkurs dotyczy różnych problemów badawczych, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów Polski i Rosji, a studenci, doktoranci i młodzi naukowcy zatrudnieni w placówkach naukowych są zapraszani do napisania eseju czy też artykułu naukowego na jeden z tematów. Laureaci konkursu są wybierani przez Radę Ekspertów, dla najlepszych prac przewidziane są nagrody pieniężne, a także wyjazd do Petersburga.

Oleg Ken to rosyjski historyk i uczony, urodzony na południowym Uralu. Autor prac o historii politycznej Rosji w XX wieku, historii sowieckiego aparatu państwowego i represji politycznych  a także historii Polski. Pisał książki, artykuły i recenzje o stosunkach Związku Sowieckiego z państwami zachodnimi.

Po jego śmierci Wiera Ken postanowiła kontynuować jego dzieło:

"Oleg Nikołajewicz przez długie lata był oderwany od pracy na uczelni i mógł do niej wrócić dopiero w ostatnich dwóch latach swojego krótkiego życia. Wykładał na Uniwersytecie Hercena i praca ze studentami i doktorantami dawał mu ogromną satysfakcję. On po prostu był szczęśliwy mając możliwość nauczania i przekazywania podstaw pracy badawczej. Dlatego postanowiłam kontynuować dzieło mojego męża."

Organizatorami konkursu są: Instytut Polski w Sankt Petersburgu, Instytut Historii RAN w Sankt Petersburgu i Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.

Zapraszamy do udziału w tegorocznej edycji konkursu: Aktualna Nauka 2018

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych plikach cookie można znaleźć tutaj. Tak, akceptuję Nie, chcę dowiedzieć się więcej