Reżim komunistyczny w pamięci polskiej i rosyjskiej - kraj, region, miasto (Łódź i Iwanowo)

Instytut Tolerancji wraz ze Stowarzyszeniem Mosty Europy oraz Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w ramach Festiwalu Czterech Kultur w Łodzi zapraszają 14 września do Centrum Dialogu im. Marka Edelmana na konferencję oraz debatę publiczną "Reżim komunistyczny w pamięci polskiej i rosyjskiej - kraj, region, miasto (Łódź i Iwanowo)".

Organizatorzy zapraszają łodzian do udziału w dyskusji o szczególnych, historycznych doświadczeniach miast partnerskich Łodzi i rosyjskiego Iwanowa. Traumatyczny nierzadko wymiar tych doświadczeń projektuje wspólnotę rosyjskich i polskich ofiar reżimu opartego na totalitarnych ideach. Ten właśnie rodzaj wspólnoty może dzisiaj najbardziej służyć trudnemu polsko-rosyjskiemu dialogowi podkreślają organizatorzy.

Wśród poruszanych tematów nie zabraknie nawiązań do wypowiedzi publicznych współczesnych polityków. Jedno z wystąpień będzie miało formę analizy porównawczej znaczenia słowa „komunista" w wypowiedziach Jarosława Kaczyńskiego i Władimira Putina. Uczestnicy konferencji wysłuchają też wystąpienia na temat architektury socrealistycznej Łodzi, przemian lat 90. XX w. w twórczości Kira Bułyczowa i Andrzeja Sapkowskiego czy transformacji postkomunistycznych w publicznej przestrzeni Legnicy.

Udział w konferencji potwierdzili prelegenci z Polski: Wiesław Romanowski (Warszawa, Mosty Europy) Dorota Utracka (AHE), Jan Ratuszniak (AHE), Magdalena Lachowicz (UAM), Violetta Wiernicka (Mosty Europy), Aleksandra Sumorok (ASP), Jan Morawicki (UŁ) oraz Elżbieta Kapral (UŁ). Wśród gości zagranicznych znajdą się: Mikhail Timofeev (Uniwersytet w Iwanowie), Denis Dokuchaev (Uniwersytet w Iwanowie), Alexander Markov (RGGU, Moskwa), Alexander Feduta (Mińsk). Debatę publiczną, która rozpocznie się o g. 17.00, poprowadzą: prof. Roman Backer (UMK) oraz prof. Evgeni Gontmakher (Moskwa, Komitet Inicjatyw Obywatelskich), a także prof. Przemysław Żurawski vel Grajewski (UŁ) oraz Irina Varskaya (redaktor naczelna czasopisma „Gefter”).

Program

data: 14 września 2017 r.
miejsce: Centrum Dialogu im. Marka Edelmana, ul. Wojska Polskiego 83, Łódź

10.00 – Przywitanie uczestników.

10.10 – Andrzej de Lazari (Łódź, Mosty Europy) - Reżim komunistyczny we współczesnej polskiej i rosyjskiej karykaturze.

10.30 – Wiesław Romanowski (Warszawa, Mosty Europy) - Pola semantyczne rzeczownika" komunista" w wypowiedziach publicznych Jarosława Kaczyńskiego i Władimira Putina.

Analiza porównawcza.

10.50 – Mikhail Timofeev (Uniwersytet w Iwanowie) – Specyfika desowietyzacji Iwanowa jako ojczyzny pierwszej Rady (1991-2016).

11.10 – Denis Dokuchaev (Uniwersytet w Iwanowie) – Renesans komunistyczny: praktyka muzealnych ekspozycji radzieckiej historii (na przykładzie Obwodu Iwanowskiego).

11.30 – Alexander Markov (RGGU, Moskwa) – Nostalgia za literaturocentryzmem: programowanie nostalgii przez współczesną literacką kulturę rosyjską.

11.50 – Dorota Utracka (AHE) - Pamięć reżimu - reżim pamięci. Upamiętnienie i (od)pamiętnienie w ponowoczesnym dyskursie literackim i kulturowym.

12.10 – Jan Ratuszniak (AHE) - Ocena przemian społecznych i ekonomicznych lat 90. XX w. w twórczości Kira Bułyczowa i Andrzeja Sapkowskiego.

12.30 – 13.00  – Przerwa kawowa

13.00 – Magdalena Lachowicz (UAM) - "Mała Moskwa" - transformacje postkomunistyczne w publicznej przestrzeni Legnicy.

13.20 –  Violetta Wiernicka (Łódź, Mosty Europy) - Łódź włókiennicza czasów socjalizmu (1945-1989) w rosyjskich mediach. W jaki sposób istnieje pamięć o „mieście czerwonych tkaczy”?

13.40 – Aleksandra Sumorok (ASP) - Architektura socrealistyczna w Łodzi.

14.00 – Jan Morawicki (UŁ) – Praktyki komunikatywne rosyjskich dziennikarzy: doświadczenie totalitarnego dziedzictwa i rzeczywistość autorytarna.

14.20 – Alexander Feduta (Mińsk) – „Nibystalinizm, albo Łukaszenka na tle Stalina". O nieudanej próbie rehabilitacji stalinizmu we współczesnej Białorusi.

14.40 – Elżbieta Kapral (UŁ) – Pamięć o reżimie komunistycznym w świetle wybranych utworów prozy polskiej i niemieckiej.

15.00 – 17.00  – Przerwa obiadowa

 

17.00 – 20.00 – Debata publiczna: Reżim komunistyczny w pamięci polskiej i rosyjskiej (na debacie tłumaczenie symultaniczne będzie zapewnione)

17.00 – Dyskusja panelowa: Dyskusję poprowadzą: prof. Roman Backer (UMK, Pamięć struktur myślenia w Polsce i w Rosji) oraz prof. Evgeni Gontmakher (Moskwa, Komitet Inicjatyw Obywatelskich - Dlaczego Rosja do tej pory nie wyrzekła się Stalina?).

18.15 – Przerwa kawowa

18.40 – ciąg dalszy dyskusji poprowadzą: prof. Przemysław Żurawski vel Grajewski (UŁ, "Od białego do czerwonego caratu” i z powrotem - komunizm w Polsce w odbiorze społecznym) oraz Irina Varskaya (redaktor naczelna czasopisma „Gefter”, Etyka katastrof i pamięć historyczna w Rosji).

Źródło: http://mostyeuropy.eu/

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych plikach cookie można znaleźć tutaj. Tak, akceptuję Nie, chcę dowiedzieć się więcej