Reżim komunistyczny w pamięci polskiej i rosyjskiej - kraj, region, miasto (Łódź i Iwanowo)

Instytut Tolerancji wraz ze Stowarzyszeniem Mosty Europy oraz Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia zapraszają 14 września do Centrum Dialogu im. Marka Edelmana na konferencję oraz debatę publiczną "Reżim komunistyczny w pamięci polskiej i rosyjskiej - kraj, region, miasto (Łódź i Iwanowo)".

- Na konferencji oraz na debacie o „Reżimie komunistycznym w pamięci polskiej i rosyjskiej” postaramy się wyjaśnić i zrozumieć, dlaczego Rosjanie tak bardzo różnią się od nas w postrzeganiu przeszłości komunistycznej. Dlaczego, według badań Centrum Lewady, w styczniu 2017 roku „miłość Rosjan do Stalina osiągnęła maksimum”? O ile w marcu 2016 roku „zachwyt”, „szacunek” i „sympatię” do tego ludobójcy (w polskim pojmowaniu) wyrażało 37 procent wielonarodowych mieszkańców Federacji Rosyjskiej, to w styczniu 2017 liczba ta wzrosła do 46 procent. Podobnie wzrosła „sympatia” do Leonida Breżniewa – z 39 do 47 procent. Jednocześnie poparcie dla Władimira Putina wciąż utrzymuje się na poziomie ponad 80 procent. Na dzień dzisiejszy „w głowie nam się to nie mieści”, uważamy jednak, że po zrozumieniu łatwiej znajdziemy drogę do wzajemnego porozumienia. Nie będzie to chyba trudne, gdyż nikt z zaproszonych przez nas Rosjan nie czuje sympatii ani do Stalina, ani do Breżniewa. - powiedzieli organizatorzy wydarzenia.

Program

data: 14 września 2017 r.
miejsce: Centrum Dialogu im. Marka Edelmana, ul. Wojska Polskiego 83, Łódź

10.00 – Przywitanie uczestników.

10.10 – Andrzej de Lazari (Łódź, Mosty Europy) - Reżim komunistyczny we współczesnej polskiej i rosyjskiej karykaturze.

10.30 – Wiesław Romanowski (Warszawa, Mosty Europy) - Pola semantyczne rzeczownika" komunista" w wypowiedziach publicznych Jarosława Kaczyńskiego i Władimira Putina.

Analiza porównawcza.

10.50 – Mikhail Timofeev (Uniwersytet w Iwanowie) – Specyfika desowietyzacji Iwanowa jako ojczyzny pierwszej Rady (1991-2016).

11.10 – Denis Dokuchaev (Uniwersytet w Iwanowie) – Renesans komunistyczny: praktyka muzealnych ekspozycji radzieckiej historii (na przykładzie Obwodu Iwanowskiego).

11.30 – Alexander Markov (RGGU, Moskwa) – Nostalgia za literaturocentryzmem: programowanie nostalgii przez współczesną literacką kulturę rosyjską.

11.50 – Dorota Utracka (AHE) - Pamięć reżimu - reżim pamięci. Upamiętnienie i (od)pamiętnienie w ponowoczesnym dyskursie literackim i kulturowym.

12.10 – Jan Ratuszniak (AHE) - Ocena przemian społecznych i ekonomicznych lat 90. XX w. w twórczości Kira Bułyczowa i Andrzeja Sapkowskiego.

12.30 – 13.00  – Przerwa kawowa

13.00 – Magdalena Lachowicz (UAM) - "Mała Moskwa" - transformacje postkomunistyczne w publicznej przestrzeni Legnicy.

13.20 –  Violetta Wiernicka (Łódź, Mosty Europy) - Łódź włókiennicza czasów socjalizmu (1945-1989) w rosyjskich mediach. W jaki sposób istnieje pamięć o „mieście czerwonych tkaczy”?

13.40 – Aleksandra Sumorok (ASP) - Architektura socrealistyczna w Łodzi.

14.00 – Jan Morawicki (UŁ) – Praktyki komunikatywne rosyjskich dziennikarzy: doświadczenie totalitarnego dziedzictwa i rzeczywistość autorytarna.

14.20 – Alexander Feduta (Mińsk) – „Nibystalinizm, albo Łukaszenka na tle Stalina". O nieudanej próbie rehabilitacji stalinizmu we współczesnej Białorusi.

14.40 – Elżbieta Kapral (UŁ) – Pamięć o reżimie komunistycznym w świetle wybranych utworów prozy polskiej i niemieckiej.

15.00 – 17.00  – Przerwa obiadowa

 

17.00 – 20.00 – Debata publiczna: Reżim komunistyczny w pamięci polskiej i rosyjskiej (na debacie tłumaczenie symultaniczne będzie zapewnione)

17.00 – Dyskusja panelowa: Dyskusję poprowadzą: prof. Roman Backer (UMK, Pamięć struktur myślenia w Polsce i w Rosji) oraz prof. Evgeni Gontmakher (Moskwa, Komitet Inicjatyw Obywatelskich - Dlaczego Rosja do tej pory nie wyrzekła się Stalina?).

18.15 – Przerwa kawowa

18.40 – ciąg dalszy dyskusji poprowadzą: prof. Przemysław Żurawski vel Grajewski (UŁ, "Od białego do czerwonego caratu” i z powrotem - komunizm w Polsce w odbiorze społecznym) oraz Irina Varskaya (redaktor naczelna czasopisma „Gefter”, Etyka katastrof i pamięć historyczna w Rosji).

Źródło: http://mostyeuropy.eu/

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych plikach cookie można znaleźć tutaj. Tak, akceptuję Nie, chcę dowiedzieć się więcej