Nowa Narracja 2017

Centrum Wspierania Inicjatyw Międzynarodowych kontynuuje rozmowę o Rosji.

Tym razem do rozmowy zaproszono, poza specjalistami z Rosji i Polski, ekspertów z niemieckich ośrodków badawczych. W tegorocznej edycji goście będą rozmawiać m.in. o dialogu i partnerstwie społecznym, pamięci historycznej, „wyobrażonej geografii”, monologu w stosunkach międzynarodowych, imperializmie, neotradycjonalizmie i sprzeciwie wobec zmian oraz o stanie ducha Polaków, Rosjan i Niemców i ich wyobraźni zbiorowej.

Współczesne „rewolucje” skłaniają nas do refleksji nad poszukiwaniem i wyborem właściwej interpretacji przemian zachodzących w sferze publicznej Polski, Rosji  i  Niemiec. Korzystając z możliwości uchwycenia międzynarodowej perspektywy goście wydarzenia zastanawiać się będą się nad stanem ducha Polaków, Rosjan i Niemców, szczególnie w kontekście polityki dekomunizacyjnej, polityki pamięci i polityki historycznej naszych państw. Kto i co dzisiaj rządzi naszą zbiorową wyobraźnią i nastrojami? Czy istnieje w tych zbiorach przestrzeń wspólna? Jak „widzimy” problem rozliczeń i wpływu przeszłości na dzisiejsze życie polityczne i społeczne. Czy żywa jest pamięć o czasach komunistycznych i  jakie są jej trajektorie oraz jaką rolę spełnia „zapominanie i (od)pamiętywanie przeszłości dla kultury tych trzech państw. O tym będzie mowa pierwszego dnia.

Drugi blok tematyczny poświęcony zostanie zagadnieniom autorytarnego ustroju  i autorytarnemu modelowi społeczeństwa oraz problemowi komunikacji władzy z własnymi obywatelami i obywatelami państw ościennych. Czym się w niej kierować? Czy konflikt jest jedynym i nieuniknionym sposobem na wzajemne współistnienie?  W szczególności interesować nas będzie pytanie: Czy polityka akcentująca wartości solidarności  i dialogu w sferze wewnętrznej i międzynarodowej może stanowić skuteczną odpowiedź na procesy eskalujące napięcia w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i dominującą w regionie retorykę konfrontacji i wzajemnych oskarżeń ze strony polityków? Kto powinien zatem stać się inicjatorem zmian, o ile są w ogóle w krótkiej perspektywie możliwe.

Program wydarzenia jest dostępny pod linkiem: http://escii.eu/pl/nowa-narracja/

Projekt otrzymał dofinansowanie Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w VI Otwartym Konkursie .

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych plikach cookie można znaleźć tutaj. Tak, akceptuję Nie, chcę dowiedzieć się więcej