"Panny Turgieniewa. Szkice dramatyczne" to kolejny projekt dofinansowany w ramach VII Otwartego Konkursu. Artyści Akademickiego Teatru Przekątna Orłowskiego Państwowego Instytutu Kultury zaprezentują szkice dramatyczne: Zinaida. Asia. Wiera.

Iwan Turgieniew uznawany jest za jednego z najważniejszych przedstawicieli rosyjskiego realizmu krytycznego i mistrza analizy psychologicznej. Nigdy nie był w Polsce i nie jest u nas powszechnie znany, ale dwusetna rocznica urodzin pisarza to doskonały moment, żeby to zmienić – uznali twórcy projektu Turgieniew w Polsce i zaprosili do Polski artystów Akademickiego Teatru Przekątna z Orła, czyli rodzinnego miasta Turgieniewa. Zespół działa od ponad dekady przy wydziale reżyserko-aktorskim Orłowskiego Państwowego Instytutu Kultury. To w Przekątnej pierwsze kroki w zawodzie stawiają przyszli reżyserzy, aktorzy i nauczyciele teatralni. Tu spotykają się młode talenty i ich mistrzowie. Ich propozycje i spektakle dyplomowe wielokrotnie nagradzano w międzynarodowych i rosyjskich konkursach.

W Warszawie i Łodzi artyści z Orła pokażą Szkice dramatyczne. Zinaida. Asia. Wiera. Spektakl na czworo aktorów to portret osobliwego typu kobiety, stworzonego przez rosyjskiego pisarza. Turgieniewowska dziewczyna jest kobieca, chociaż nie zawsze piękna na pierwszy rzut oka. Wyróżnia ją za to osobliwy urok. Delikatna, dziecinnie sentymentalna, jednak jej bogaty świat wewnętrzny wybawia ją od rozczarowań. Bohaterki Turgieniewa mają siłę ducha i wiary, są nieugięte w swoich postanowieniach, gotowe walczyć do końca. Trzy losy. Trzy miłości.

Scenariusz spektaklu na podstawie wybranych tekstów Turgieniewa stworzyła Tatiana Sagajdaczna, która odpowiada również za reżyserię przedstawienia oraz wystąpi w roli Zinaidy. W postać Wiery Nikołajewny wcieli się Jekaterina Riazancewa, a Asię zagra Wiktoria Skakun. Turgieniewowskim dziewczynom partnerować będzie turgieniewowski  bohater – Dmitrij Bułgakow. Wszyscy wykonawcy są wykładowcami Orłowskiego Państwowego Instytutu Kultury.

Spektakl w języku rosyjskim z polskimi komentarzami zostanie zaprezentowany trzykrotnie:

•  7 września o g. 15.00 w Łazienkach Królewskich. Wstęp jest wolny

•  8 września o g. 12.00 na Krakowskim Przedmieściu (przed BUWem). Wstęp jest wolny

•  9 września o g.12.00 w Sali Lustrzanej Pałacu Poznańskiego (w ramach Festiwalu Łódź Czterech Kultur). Wstęp jest wolny.

7 września o 16.30 odbędą się warsztaty dla uczniów szkoły teatralnej "ApArt" (Warszawa).

8 września o 17.00 odbędzie się wycieczka pod nazwą „Turgieniew w Warszawie”, w trakcie której opowiemy o istniejących więzach Turgieniewa i polskiej inteligencji w wieku XIX-tym. Materiał przygotowany jest wspólnie z Orłowskim Połączonym Państwowym Muzeum Literackim I. Turgieniewa (Orzeł)

Partnerami projektu Turgieniew w Polsce są: Orłowski Państwowy Instytut Kultury, Wydział Lingwistyki Stosowanej Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej UW, Łazienki Królewskie w Warszawie, Klub Łamigłówka Pol-Rus, Festiwal Łódź Czterech Kultur, Orłowskie Połączone Państwowe Muzeum Literackie I. Turgieniewa.

Projekt został dofinansowany w ramach VII Otwartego Konkursu.

Od dnia 25 maja 2018 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), zwane dalej „RODO”, jak również z tym dniem weszła w życie ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000).

W związku z wprowadzeniem nowych regulacji prawnych przekazujemy poniższe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz o zasadach, na jakich się to odbywa.
- Administratorem danych jest Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, oraz podmioty, z którymi zawarło ono stosowne umowy o przetwarzanie danych osobowych w imieniu Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Organem nadzorczym w rozumieniu RODO, powołanym do kontroli przestrzegania ochrony danych osobowych, jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia wyznaczyło inspektora ochrony danych w osobie Macieja Łuczaka, z którym można się kontaktować drogą mailową pod adresem iod@cprdip.pl lub telefonicznie pod numerem +48 502 348 833.
- Administrator danych pozyskuje dane osobowe w sposób automatyczny w ramach korzystania ze stron internetowych administrowania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (są one zapisywane w plikach cookies) oraz poprzez logowanie się użytkowników korzystających ze stron internetowych Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Dane osobowe to informacje umożliwiające zidentyfikowanie osób fizycznych. W przypadku korzystania z naszych stron internetowych takimi danymi są w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, login, hasło, adres IP, czy numer telefonu.
- Gromadzenie i przetwarzanie zebranych danych osobowych jest niezbędne do korzystania z prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia serwisów i usług oraz wykonywania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia swoich zadań ustawowych.
- Każde pozyskiwanie danych osobowych musi być oparte na właściwych podstawach prawnych. Obok stosownego umocowania ustawowego oraz umowy zawartej pomiędzy stronami, taką podstawą jest także dobrowolne przekazanie danych osobowych i zgoda na ich przetwarzanie w celu, w jakim zostały udostępnione administratorowi.
- Osoba, który wyraziła zgodę na przetwarzania danych osobowych jest uprawniona, aby taką zgodę w każdej chwili - bez wskazywania jakichkolwiek przyczyn – cofnąć bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Posiada ona także prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ma także uprawnienie do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec sposobu przetwarzania danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Warunkiem korzystania ze stron internetowych prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest wyrażenie dobrowolnej i niczym nieskrępowanej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów prawnych. - W przypadku korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia przez osoby poniżej 16 roku życia konieczne jest wyrażenie stosownej zgody lub jej zaaprobowanie przez osobę sprawującą władzę rodzicielską lub opiekę nad takim nieletnim.

Mając powyższe na uwadze, jeżeli jesteś osobą, która ukończyła 16 lat i dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zbieranych automatycznie w ramach korzystania z serwisów i usług oferowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia kliknij na krzyżyk z prawej strony wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.