Ekspert: Rosja to państwo pirackie

Stosunki Polski z Unią Europejską śledzą nie tylko zachodnie media, ale również rosyjskie, które próbują przewidzieć ewentualne zbliżenie na linii Warszawa-Moskwa. O stosunkach polsko-rosyjskich w kontekście wojny hybrydowej i relacji z UE mówili w audycji Spojrzenie na wschód: Ernest Wyciszkiewicz szef Polsko-Rosyjskiego Centrum Dialogu i Porozumienia oraz Piotr Maciążek z Defence 24.

Kilka dni temu, jako pierwsza zaczęła snuć domysły rządowa Rossiskaja Gazieta, gdzie ukazał się artykuł o Polsce, która "jest zmęczona Europą". Jej autor napisał, że "w tle rozczarowania Zachodem procesy zachodzące w naszym kraju dają nadzieję na poprawę stosunków z Rosją". – Przede wszystkim jest to projekcja marzeń części rosyjskiej elity, natomiast zrozumienie procesu integracji jest w tamtych realiach bardzo płytkie – tłumaczył Ernest Wyciszkiewicz. - Unia Europejska w rosyjskiej percepcji jest małym koncertem mocarstw, w którym liczą się wielcy. W przypadku konfliktu, małych graczy można przyciągnąć na swoją stronę – dodał gość audycji.

Rosja wielokrotnie udowodniła, że potrafi wykorzystywać różne zadrażnienia między Brukselą a Warszawą oraz unijne działania przeciwko polskim władzom. W naszych wyobrażeniach Rosja jest często krajem który ma nieograniczone możliwości. Tymczasem jak przekonywał Piotr Maciążek jest to państwo pirackie, które wykorzystuje wszystkie słabe elementy przeciwnika do prowadzenie swojej polityki. - Często różne napięcia, które rodzą się pomiędzy Polską a Unią Europejską nie zostały wygenerowane przez Rosję, kraj ten bardzo je podsyca i wykorzystuje do własnej polityki zagranicznej – powiedział ekspert.

Jak zwrócił uwagę Piotr Maciążek chociaż rosyjskie zagrania wywołują wiele szumu medialnego, a niektórzy piszą nawet jak to Putin przejmuje Europę, to jednak jak widać efekty są umiarkowane. - Rosja dokłada wszelkich starań, aby wzmacniać swoje stronnictwa w Unii Europejskiej, a w skrajnie prawicowych partiach mówi się nawet o putinternie, na razie nic takiego się nie dzieje – powiedział analityk.

Zachęcamy do wysłuchania audycji: www.polskieradio.pl/

---

Gospodarzem audycji była Maria Przełomiec.
Polskie Radio 24/kawa
Spojrzenie na wschód w Polskim Radiu 24 - wszystkie audycje
Data emisji: 20.12.17
Godzina emisji: 15.35

Od dnia 25 maja 2018 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), zwane dalej „RODO”, jak również z tym dniem weszła w życie ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000).

W związku z wprowadzeniem nowych regulacji prawnych przekazujemy poniższe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz o zasadach, na jakich się to odbywa.
- Administratorem danych jest Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, oraz podmioty, z którymi zawarło ono stosowne umowy o przetwarzanie danych osobowych w imieniu Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Organem nadzorczym w rozumieniu RODO, powołanym do kontroli przestrzegania ochrony danych osobowych, jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia wyznaczyło inspektora ochrony danych w osobie Macieja Łuczaka, z którym można się kontaktować drogą mailową pod adresem iod@cprdip.pl lub telefonicznie pod numerem +48 502 348 833.
- Administrator danych pozyskuje dane osobowe w sposób automatyczny w ramach korzystania ze stron internetowych administrowania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (są one zapisywane w plikach cookies) oraz poprzez logowanie się użytkowników korzystających ze stron internetowych Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Dane osobowe to informacje umożliwiające zidentyfikowanie osób fizycznych. W przypadku korzystania z naszych stron internetowych takimi danymi są w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, login, hasło, adres IP, czy numer telefonu.
- Gromadzenie i przetwarzanie zebranych danych osobowych jest niezbędne do korzystania z prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia serwisów i usług oraz wykonywania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia swoich zadań ustawowych.
- Każde pozyskiwanie danych osobowych musi być oparte na właściwych podstawach prawnych. Obok stosownego umocowania ustawowego oraz umowy zawartej pomiędzy stronami, taką podstawą jest także dobrowolne przekazanie danych osobowych i zgoda na ich przetwarzanie w celu, w jakim zostały udostępnione administratorowi.
- Osoba, który wyraziła zgodę na przetwarzania danych osobowych jest uprawniona, aby taką zgodę w każdej chwili - bez wskazywania jakichkolwiek przyczyn – cofnąć bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Posiada ona także prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ma także uprawnienie do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec sposobu przetwarzania danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Warunkiem korzystania ze stron internetowych prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest wyrażenie dobrowolnej i niczym nieskrępowanej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów prawnych. - W przypadku korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia przez osoby poniżej 16 roku życia konieczne jest wyrażenie stosownej zgody lub jej zaaprobowanie przez osobę sprawującą władzę rodzicielską lub opiekę nad takim nieletnim.

Mając powyższe na uwadze, jeżeli jesteś osobą, która ukończyła 16 lat i dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zbieranych automatycznie w ramach korzystania z serwisów i usług oferowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia kliknij na krzyżyk z prawej strony wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.