"Caryca rosyjskiego kryminału" i była milicjantka dorównuje popularnością gwiazdom estrady

Nazywana jest "carycą rosyjskiego kryminału". W Rosji sprzedała 50 milionów egzemplarzy swoich książek, a jej twórczość jest tłumaczona na ponad 30 języków, m.in. koreański i chiński. We wtorek 27 marca w Big Book Cafe spotkanie z Aleksandrą Marininą.

Właśnie ukazała się w Polsce kolejna książka Marininy pt. „Sztuka śmierci”. To powieść z bestsellerowej serii o major Anastazji Kamieńskiej, której przygody od ponad dwóch dekad śledzi cały świat, a w Rosji powstał na ich podstawie serial telewizyjny. W nowej części Kamieńska rozwiązuje tajemnicę napadu na słynnego reżysera i dyrektora teatru Nowa Moskwa Lwa Aleksiejewicza Bogomołowa.

Spotkanie z autorką zapoczątkuje cykl „ROSczytani – otwarty klub literacki”, który w Big Book Cafe organizuje Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. To dyskusje z pisarzami i pisarkami rosyjskimi o ich książkach, literackich trendach w Rosji i odbiorze rosyjskich powieści w Polsce.

KOBIETY MOGĄ PRACOWAĆ W POLICJI

Urodziła się we Lwowie w rodzinie prawników i przez prawie 20 lat pracowała w milicji, prowadząc badania kryminologiczne. W 1992 r. wydała pierwszą powieść: „Kolacja z zabójcą”. To był początek cyklu o Anastazji Kamieńskiej. Po raz pierwszy w historii rosyjskiego kryminału główną bohaterką była kobieta. Wcześniej, w czasach komunizmu, obowiązywał jeden wzorzec detektywa – perfekcyjny, rumiany, niepijący, przykładny mąż i ojciec. Mężczyźni książkach Marininy piją na potęgę, a łapówkarstwo do dziś ma się świetnie. Major Kamieńska nie chce wyjść za mąż, mieć dzieci, woli spędzać czas na analizowaniu milicyjnych dokumentów.

Aleksandra Marinina to pseudonim Mariny Aleksiejewej , doktora nauk prawnych i podpułkownika milicji w stanie spoczynku.

– Bohaterką moich powieści jest kobieta, gdyż sama nią jestem i łatwiej jest mi sobie wyobrazić, jak kobieta będzie myśleć i co będzie czuć w danych okolicznościach – stwierdza Aleksandra Marinina. – W całej światowej literaturze trudno jest znaleźć przykłady, kiedy autor mężczyzna na głównego bohatera swoich kryminałów wybiera kobietę. Mężczyźni nie znają kobiet, nie wiedzą, co myślimy i czym są motywowane nasze zachowania, dlatego jest im trudno patrzeć na świat oczami kobiet. I odwrotnie: gdy kobieta wybiera mężczyznę na swojego głównego bohatera, rzadko udaje się to z powodzeniem, gdyż kobiety również nie rozumieją męskiego toku myślenia i ich postaw życiowych. Nigdy nie głosiłam idei feminizmu, jest mi ona obca, ale zawsze popieram prawo człowieka do robienia tego, co mu się podoba, niezależnie od płci. Jeśli mężczyźnie podoba się wychowywanie dzieci i gotowanie – ma do tego pełne prawo i nikt nie powinien oceniać go i nazywać „niemężczyzną”. To samo tyczy się kobiet, mogą pracować w policji i nikt nie powinien wypominać im, że na stole nie stoi obiad, a koszule męża są niewyprasowane.

Aleksandra Marinina / PIOTR SKÓRNICKIAleksandra Marinina / PIOTR SKÓRNICKI

JAK SIĘ ZMIENIA ŻYCIE W ROSJI

Pod koniec lat 90. Marinina zrezygnowała z pracy w milicji i zajęła się karierą pisarską. W Rosji dorównuje popularnością gwiazdom estrady, a niedawno zarejestrowała swój literacki pseudonim i nazwisko bohaterki jako znaki towarowe. Jest też popularna w innych krajach, także w Polsce. Czy Polacy lepiej rozumieją realia rosyjskie niż np. Francuzi?

– Polacy tak jak i Rosjanie żyli w socjalizmie, a potem przeżyli upadek tego systemu. Teraz rozwijają już inną politykę i gospodarkę. Francuzi nie wiedzą, czym jest ustrój sowiecki, i dlatego trudniej im zrozumieć wiele sytuacji, które dla Polaków i Rosjan są absolutnie jasne i wspólne dla obu krajów – mówi Marinina. Od ponad 20 lat w swoich książkach przedstawia obraz Rosji i rosyjskiego społeczeństwa. Czytając jej kryminały, można prześledzić, jak zmieniały się i ceny, i nastawienie ludzi do bogactwa i sąsiadów.

– Prawie zawsze akcja moich powieści toczy się wtedy, kiedy je piszę. Dlatego w pierwszych książkach fabuła dzieje się na początku lat 90., a w ostatnich – już w naszych czasach – mówi pisarka. – Dlatego też w moich kryminałach można zaobserwować, jak zmienia się życie w Rosji, jak zmienia się mentalność ludzi, co dzieje się z organami ścigania, z gospodarką, sferą społeczną.

Źródło: cojestgrane24.wyborcza.pl

Od dnia 25 maja 2018 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), zwane dalej „RODO”, jak również z tym dniem weszła w życie ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000).

W związku z wprowadzeniem nowych regulacji prawnych przekazujemy poniższe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz o zasadach, na jakich się to odbywa.
- Administratorem danych jest Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, oraz podmioty, z którymi zawarło ono stosowne umowy o przetwarzanie danych osobowych w imieniu Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Organem nadzorczym w rozumieniu RODO, powołanym do kontroli przestrzegania ochrony danych osobowych, jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia wyznaczyło inspektora ochrony danych w osobie Macieja Łuczaka, z którym można się kontaktować drogą mailową pod adresem iod@cprdip.pl lub telefonicznie pod numerem +48 502 348 833.
- Administrator danych pozyskuje dane osobowe w sposób automatyczny w ramach korzystania ze stron internetowych administrowania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (są one zapisywane w plikach cookies) oraz poprzez logowanie się użytkowników korzystających ze stron internetowych Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Dane osobowe to informacje umożliwiające zidentyfikowanie osób fizycznych. W przypadku korzystania z naszych stron internetowych takimi danymi są w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, login, hasło, adres IP, czy numer telefonu.
- Gromadzenie i przetwarzanie zebranych danych osobowych jest niezbędne do korzystania z prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia serwisów i usług oraz wykonywania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia swoich zadań ustawowych.
- Każde pozyskiwanie danych osobowych musi być oparte na właściwych podstawach prawnych. Obok stosownego umocowania ustawowego oraz umowy zawartej pomiędzy stronami, taką podstawą jest także dobrowolne przekazanie danych osobowych i zgoda na ich przetwarzanie w celu, w jakim zostały udostępnione administratorowi.
- Osoba, który wyraziła zgodę na przetwarzania danych osobowych jest uprawniona, aby taką zgodę w każdej chwili - bez wskazywania jakichkolwiek przyczyn – cofnąć bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Posiada ona także prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ma także uprawnienie do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec sposobu przetwarzania danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Warunkiem korzystania ze stron internetowych prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest wyrażenie dobrowolnej i niczym nieskrępowanej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów prawnych. - W przypadku korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia przez osoby poniżej 16 roku życia konieczne jest wyrażenie stosownej zgody lub jej zaaprobowanie przez osobę sprawującą władzę rodzicielską lub opiekę nad takim nieletnim.

Mając powyższe na uwadze, jeżeli jesteś osobą, która ukończyła 16 lat i dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zbieranych automatycznie w ramach korzystania z serwisów i usług oferowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia kliknij na krzyżyk z prawej strony wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.