Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia przyznało stypendia kolejnym rosyjskim badaczom na realizację badań naukowych na okres stypendialny rozpoczynający się w roku akademickim 2016/2017.

Laureatami stypendiów zostało 7 rosyjskich badaczy:

  • Dr Michaił Gribowski z Tomskiego Uniwersytetu Państwowego podejmie badania w ramach tematu „Warszawska profesura przełomu XIX-XX w. jako część  rosyjskiej wspólnoty uniwersyteckiej”.   

  • Prof. Konstantin Grigoriczew z Irkutskiego Uniwersytetu Państwowego w czasie stypendium będzie prowadził badania nad migracjami transgranicznymi na obszarze Polski i Syberii.

  • Dr Aleksandr Małow z Instytutu Historii RAN podejmie badania nad rozejmem w Diwilinie w kontekście stosunków Polski i Moskwy w latach 20. XVII w.

  • Dr Andriej Moroz z Rosyjskiego Państwowego Uniwersytetu Humanistycznego wykorzysta stypendium na prowadzenie badań nad  etnokulturowym, językowym i konfesyjnym  fenomenem polsko-białoruskiego pogranicza.

  • Prof. Iranda Nam z Tomskiego Uniwersytetu Państwowego będzie realizowała badania nad polskim odrodzeniem narodowym na Syberii w latach 1917-1922.

  • Dr Tatiana Simonowa z Katedry Historii, Filozofii i literatury Państwowego Instytutu Sztuki Teatralnej w Moskwie podejmie prace nad zagadnieniem emigracji z Rosji do Polski w latach 1917-1939.

  • Dr Denis Viren z Państwowego Instytutu Historii Sztuki w Moskwie będzie prowadził studia nad „Moralnym niepokojem” jako dominującą tendencją w polskim i radzieckim kinie lat 70.

Łączna kwota przyznanych stypendiów wyniosła 72  378 zł.

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych plikach cookie można znaleźć tutaj. Tak, akceptuję Nie, chcę dowiedzieć się więcej